Finnisch-Englisch Übersetzung für koskien

 • as toAs to your earlier question, I dont think I know the answer
 • concerning
  us
  Tomorrow we are voting on another important text concerning VAT fraud relating to imports. Huomenna äänestämme toisesta tärkeästä tekstistä koskien tuontiin liittyviä arvonlisäveropetoksia. Madam President, I would like to present a communiqué concerning our colleague Patricia McKenna. Arvoisa puhemies, haluaisin esittää tiedonannon koskien kollegaamme Patricia McKennaa.
 • further
  us
  Otherwise there are no further problems, or at least not many, as far as my report is concerned. Muuten ei ole oikeastaan lainkaan ongelmia - ei ainakaan monia - mietintöäni koskien. This will enable further proposals to be drawn up on competition, investment and transparency in public spending. Se mahdollistaa sen, että voidaan valmistella lisää esityksiä koskien kilpailua, sijoituksia ja valtion varojen käytön avoimuutta. Mr President, I am very much indebted to the Members of Parliament for their comments further to what was said on the subject earlier. Arvoisa puhemies, Olen syvästi kiitollinen parlamentin jäsenille heidän huomioistaan koskien aiemmin asiasta sanottua.
 • over
  us
  The show is over.Lets talk over the project at tomorrows meetingLet me think that over
 • regarding
  us
  Fourthly, Amendments Nos 18, 19 and 20 regarding flax and hemp. Neljänneksi, tarkistukset 18, 19 ja 20 koskien pellavaa ja hamppua. Any form of openness and transparency regarding the misuse of EU funds can only be for the good. Kaikki avoimuus ja läpinäkyvyys koskien EU-varojen väärinkäyttöä on vain hyvästä. In 2008, I drafted amendments to the Latvian Republic's Criminal Law regarding domestic violence. Vuonna 2008 laadin tarkistuksia Latvian tasavallan rikosoikeuteen koskien perheväkivaltaa.
 • with regard toWith regard to the procedure, there is a matter to which I wish to draw attention. Menettelytapaa koskien haluan korostaa erästä seikkaa. It would seem that these demands being made with regard to financial services are quite justified. Näyttää siltä, että juuri rahoituspalveluja koskien tällaiset vaatimukset ovat varsin oikeutettuja. One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4. Yksi tärkeä näkökohta liittyy palvelujen sääntelyn poistamiseen erityisesti koskien toimitusmuotoja 3 ja 4.

Definition für koskien

Anwendungsbeispiele

 • Viitaten kirjeeseenne koskien välisiämme liiketoimia ...
 • Joku oli laatinut sekavan kirjoituksen koskien kieliä.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc