Finnisch-Englisch Übersetzung für kokonainen

 • entire
  us
  There is therefore an entire environmental section there. Tämän vuoksi sopimuksessa on kokonainen ympäristöosa. An entire region of our planet now sees its future compromised. Kokonainen alue maapallollamme näkee nyt tulevaisuutensa uhattuna. Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union. Vain kokonainen Bosnia ja Hertsegovinan valtio voi liittyä Euroopan unioniin.
 • full
  us
  On the legend of militarisation: my report contains a full list of arms control and disarmament proposals - a whole page of it. Militarisointia koskevasta myytistä: mietintööni sisältyy kokonainen luettelo asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevista ehdotuksista, kokonainen sivu. The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25. Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi. The function of European Ombudsman was introduced in 1995, so 1996 was its first full year of operation. Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa 1995 ja hänen ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa oli siis 1996.
 • whole
  us
  A whole railway would be required. Siihen tarvitaan kokonainen rautatie. They would have filled a whole book. Siitä olisi muuten tullut kokonainen kirja. A whole civilisation is being consumed. Tällä kertaa kokonainen sivilisaatio tekee itse tuhoaan.
 • aggregateaggregate glandsThe aggregated soilThere are ten loads, aggregating five hundred bushels
 • blanket
  uk
  us
  The baby was cold, so his mother put a blanket over him.The city woke under a thick blanket of fog.A press operator must carefully wash the blanket whenever changing a plate.
 • complete
  us
  The first is that 2005 is the first complete financial year for the Europe of Twenty-Five. Ensinnäkin vuosi 2005 on ensimmäinen 25 jäsenvaltion yhteisön kokonainen talousarviovuosi. There you have the entire lesson in parliamentary democracy that the Palestinians have completely understood. Siinä teille kokonainen oppitunti parlamentaarisesta demokratiasta, jonka palestiinalaiset ovat ymmärtäneet täysimääräisesti. The complete abolition of the EU dairy quota system is the wrong path for Europe's common agricultural policy. EU:n maitotalouden kiintiöjärjestelmän kokonainen lakkauttaminen on väärä valinta Euroopan yhteisessä maatalouspolitiikassa.
 • overall
  us
  The entire text has already been the subject of overall reading in the working party. It has also been examined by the Article 36 Committee and is now before the COREPER. Kokonainen teksti oli jo työryhmässä monipuolisen käsittelyn kohteena, 36 artiklan mukainen komitea tutki sen, ja nyt se on käsiteltävänä Coreperissa. Overall, there is not enough evidence to form a clear conclusion
 • positive
  us
  I’m absolutely positive youve spelt that wrong.A cation is a positive ion as it has more protons than electrons.‘Better’ is an irregular comparative of the positive form ‘good’.

Definition für kokonainen

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc