Finnisch-Englisch Übersetzung für höllentää

 • relax
  us
  This is not the reasoning, however, behind the report’s proposal to relax the rules somewhat as regards local border traffic. Tämä ei kuitenkaan ole ajatuksena mietinnössä esitetyssä ehdotuksessa höllentää jossain määrin paikallisen rajaliikenteen sääntöjä.This latter point is vital for the EU and there can be no relaxation in the visa requirements without a parallel readmission agreement. Viimeksi mainittu on EU:lle hyvin tärkeä, eikä viisumivaatimuksia voida höllentää ilman vastaavaa takaisinottosopimusta. It is possible to relax the conditions and the procedures for the mutual recognition of authentic acts because they offer enhanced guarantees. Virallisten asiakirjojen vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä ehtoja ja menettelyjä on mahdollista höllentää, koska ne tarjoavat paremmat takeet.
 • remit
  to remit the performance of an obligation
 • slacken
  This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off. Tämä on rohkaisevaa meille eurooppalaisille, mutta emme saa höllentää tahtia. The pace slackened.to slacken lime

Definition für höllentää

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc