Finnisch-Englisch Übersetzung für erikoinen

 • special
  us
  But that is a very special situation and it requires unanimity. Tällainen tilanne on kuitenkin hyvin erikoinen, ja silloin tarvitaan yksimielisyyttä. Mr President, this is a very special day for me in the European Parliament. Arvoisa puhemies, tämä on mielestäni erittäin erikoinen päivä Euroopan parlamentissa. The Roma are a very special minority, which cannot be counted as a traditional minority. Romanit ovat hyvin erikoinen vähemmistö, jota ei voida pitää perinteisenä vähemmistönä.
 • cranky
  us
  He got home from a long day at work tired and cranky
 • curious
  us
  Amendment No 5 is a very curious amendment indeed. Tarkistus 5 on todella hyvin erikoinen. Next to an affectionate message to the loved one was a curious signature in French: ' Friends of the Accidental European Union. Rakkaalle vainajalle osoitetun liikuttavan tervehdyksen rinnalla nähtiin melko erikoinen tervehdys: " Gli amici dell'Unione europea accidentale " . Young children are naturally curious about the world and everything in it
 • extraordinary
  us
  This seems to me to be an extraordinary oversight. Minusta tämä on erikoinen lipsahdus. We have an extraordinary situation here, do we not? Meillä on tässä erikoinen tilanne, eikö vain? The idea that the ECB has done a good job is extraordinary. Ajatus siitä, että EKP on tehnyt hyvää työtä, on erikoinen.
 • particular
  us
  If it was the answer then the question must have been a particularly peculiar one in the first place. Jos se olisi vastaus, kysymyksen olisi ensinnäkin pitänyt olla hyvin erikoinen. Wine is a very particular product that conveys an identity and a whole way of life, so let us not move too rapidly towards the practice of 'patchwork' wines. Viini on hyvin erikoinen tuote, joka välittää identiteettiä ja kokonaista elämäntapaa, joten ei pidä ottaa liian nopeasti käyttöön liian monia erilaisia viinintuotantomenetelmiä. It is no secret that this particular form of taking on fuel presents considerable environmental risks in terms of spillage, which has indeed occurred fairly frequently. Tämä polttoaineen erikoinen toimitusmuoto aiheuttaa tiettävästi huomattavan ympäristöriskin, sillä polttoainetta saattaa päästä mereen, kuten toisinaan on tapahtunut.
 • peculiar
  us
  A peculiar situation has come about. On syntynyt erikoinen tilanne. If it was the answer then the question must have been a particularly peculiar one in the first place. Jos se olisi vastaus, kysymyksen olisi ensinnäkin pitänyt olla hyvin erikoinen. It will put an end to the peculiar situation of administrating the aid to these countries by means of two different systems and we will thereby be able to increase the efficiency of the funds. Sen avulla saadaan päätökseen erikoinen tilanne, jossa näille maille tarkoitettuja avustuksia hallinnoidaan kahden eri järjestelmän kautta, ja voimme siten parantaa näiden rahastojen tehokkuutta.
 • selcouth
 • unusual
  us
  His behavior was unusual in that it was considered childish for a man of his age
 • especial
  us
  Pay especial attention to chapter fivean especial hatred of catsacting with no especial goal
 • exotic
  an exotic appearanceGlueballs, theoretical particles composed only of gluons, are exotics
 • flaky
  us
  I cannot enjoy the online game because of my flaky Internet connection.
 • quaint
  us
 • specific
  us
  Quinine is a specific medicine in cases of malaria.

Definition für erikoinen

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2019 Übersetzung.cc