Finnisch-Englisch Übersetzung für arvostella

 • review
  us
  I have no reason to in any way review the reply the Commission might have given earlier regarding this matter. . (SV) Minulla ei ole minkäänlaista aikomusta arvostella vastausta, joka komissio on mahdollisesti antanut tähän asiaan aikaisemmin. It had no objections, and the Commission is certainly not in a position to review the view of Parliament’s Legal Service. Yksikkö ei vastustanut tarkastelua, eikä komissiolla todellakaan ole oikeutta arvostella parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa. I need to make a review of the book before I can understand it
 • criticizeThey criticized him for endangering peoples lives
 • grade
  us
  I gave him a good grade for effortHe got a good grade on the testThis fine-grade coin from 1837 is worth a good amount.
 • assess
  us
  You are free to make your own assessment of it, but in no case can the speeches of the President-in-Office of the Council be restricted, or what has been said ignored. Myös te voitte vapaasti häntä arvostella, mutta neuvoston puheenjohtajan puheenvuoroja ei voida kuitenkaan missään nimessä rajoittaa tai olla ottamatta niitä huomioon. I shall not comment on the content of the package itself, since I have the bad habit of judging texts once I am familiar with them and have examined and assessed all their details. En esitä huomioita paketin varsinaisesta sisällöstä, koska minulla on paha tapa arvostella, kun tunnen tekstit, syventää niitä sekä arvioida niitä kaikilta osin. I have to say, however, that some people insist on interfering and criticising, and that double standards are often used in assessing similar situations in different parts of the world. Haluan kuitenkin todeta, että jotkut haluavat ehdottomasti puuttua asioihin ja arvostella ja että eri puolilla maailmaa esiintyviä tilanteita arvioidaan usein eri mitoin.
 • attack
  us
  To assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it. Ja luovan työn tukemiseksi pitäisi puolustaa tekijänoikeuksia eikä arvostella niitä ja hyökätä niitä vastaan. Germany's actions should not be attacked so strongly at this point - much as they need to be examined. Tässä yhteydessä ei pidä arvostella niin kärkevästi Saksan toimia, vaikka niitä on tietenkin tutkittava. Mr President, I would like to start by taking a critical view of the bitter attack made upon Mr Liese, the rapporteur. Arvoisa puhemies, haluan aluksi arvostella esittelijä Lieseä kohtaan suunnattua purevaa hyökkäystä.
 • criticiseObviously, we can criticise the US. Voimme tietenkin arvostella Yhdysvaltoja. He should ask them and criticise them. Hänen pitäisi kysyä heiltä ja arvostella heitä. In our society anyone can criticise anything. Meidän yhteiskunnassamme kaikki voivat arvostella kaikkea.
 • critique
  us
  Bob liked most of my presentation, but offered three minor critiquesI want you to critique this new idea of mine
 • evaluate
  us
  It will take several years to evaluate the material gathered in the surveyEvaluate this integral
 • judge
  us
  I do not in any way wish to judge. En halua lainkaan arvostella sitä. It is not for us to judge the use they make of them. Ei ole meidän asiamme arvostella sitä, kuinka ne sitä käyttävät. We should not, I think, judge the way the Council takes a decision. Meidän ei mielestäni pidä arvostella neuvoston tapaa tehdä päätöksiä.
 • mark
  us
  There is a free choice of policy, and if a country goes down a markedly different path than the one recommended, it can be criticised, but nothing more. Politiikan saa valita vapaasti, ja jos jokin valtio toimii merkittävissä määrin suositusten vastaisesti, sitä voidaan arvostella, mutta mitään muuta ei voi tehdä. A good sense of manners is the mark of a true gentleman.The font wasnt able to render all the diacritical marks properly.
 • rate
  us
  The Central Bank may be criticised for raising interest rates instead of reducing unemployment, but it is only doing what the Treaty says it must do. Keskuspankkia voidaan arvostella siitä, että se nostaa korkoa sen sijaan, että se laskisi työttömyyttä, mutta pankkihan toimii vain perustamissopimuksen mukaan. At the height of his powers, he was producing pictures at the rate of four a yearThe car was speeding down here at a hell of a rate

Definition für arvostella

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc