Finnisch-Englisch Übersetzung für ansio

 • merit
  us
  This is the first and major merit. Tämä on ensimmäinen ja suurin ansio. That is the greatest merit of the reports we are discussing. Tämä on nyt esillä olevien mietintöjen suurin ansio. This is its great merit, and not any provision on its reform. Juuri tämä on sen suuri ansio, eikä mikään säännös sen uudistamisesta.
 • desertThey were marooned on a desert island in the PacificYou cant just drive off and desert me here, in the middle of nowhere.Anyone found deserting will be punished.
 • earnings
 • income
  us
  In Austria 200 schillings is a nominal amount for the donor, but in Eastern Europe it is a considerable income. Itävallassa 200 shillinkiä luovuttajalle on symbolinen, mutta Itä-Euroopassa merkittävä ansio.
 • virtue
  us
  The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy. Tämän direktiivin suurin ansio on jätehierarkian käyttöönotto. Mr President, the main virtue of the report by Mr Miller is that it attempts a global approach. Arvoisa puhemies, Millerin mietinnön suurin ansio on pyrkimys kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. The chief virtue of the Ferber report is that it ends an argument that has gone on for only too long. Ferberin mietinnön tärkein ansio on, että se panee pisteen aivan liian pitkään jatkuneelle kiistelylle.

Definition für ansio

 • rahana tai luontaisetuina saatu tulo, palkka
 • tuloja tuottava, ansaitsemistarkoituksessa tehty työ, ansiotyö
 • se, mitä joku on ansainnut tai mikä on jollekulle kohtuullinen väärästä teosta

Anwendungsbeispiele

 • Hänen ansiostaan kylän lapset saavat juoda puhdasta vettä.
 • Samuel Roosin suurin ansio oli uudissanojen keksiminen
 • Nykyisin kaikki yrittäjän aika menee ansiossa.
 • Rikollinen sai ansionsa mukaan.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc