Finnisch-Englisch Übersetzung für alistaa

 • abandon
  us
  Therefore, our call is for both sides to respect the political, democratic process and to abandon violence as a means of imposing their political objectives on each other. Kehotammekin molempia osapuolia kunnioittamaan poliittista, demokraattista kehitystä ja luopumaan väkivallasta keinona alistaa toinen puoli omille poliittisille päämäärille. Many baby girls have been abandoned on the streets of Beijing
 • compel
  us
  Logic compels the wise, while fools feel compelled by emotions.
 • oppress
  On the contrary, the law of the jungle that prevails in unbridled capitalism enables the 'haves' to oppress and exploit the 'have-nots'. Päinvastoin viidakon laki, joka vallitsee rajoittamattomassa kapitalismissa mahdollistaa sen, että hyväosaiset voivat alistaa ja käyttää hyväkseen huono-osaisia. The MKO is a degenerate organisation, which is tantamount to a religious sect and which severely oppresses its own members, including within the camp. MKO on turmeltunut järjestö, joka on käytännössä uskonnollinen lahko ja joka alistaa vakavasti omia jäseniään, myös leirillä. These are important values, but no state in Europe may take national sovereignty and territorial integrity as a licence to oppress, displace or commit genocide. Ne ovat arvokkaita, mutta kansallinen itsemääräämisoikeus ja alueellisen koskemattomuus ei saa merkitä yhdellekään Euroopan maalle lupaa alistaa, karkottaa ja tehdä kansanmurha.
 • reduce
  us
  Surely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing. Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi. to reduce weight, speed, heat, expenses, price, personnel etcto reduce a sergeant to the ranks
 • remit
  to remit the performance of an obligation
 • subject
  They must therefore no longer be subject to competition. Siksi niitä ei pidä enää alistaa kilpailulle. Books should therefore not be subject to the laws of uncontrolled competition! Kirjoja ei siis saa alistaa villille kilpailulle! The right to strike must not be subject to the rules governing the internal market. Lakko-oikeutta ei saa alistaa sisämarkkinoita ohjaaville säännöille.
 • subordinate
  us
  It must not be subordinated to other commercial agreements. Sitä ei saa alistaa muille kauppasopimuksille. In future we will not be able to subordinate this relationship to profit, selfishness and exploitation. Tästä lähtien sitä ei voi alistaa tuottoa, itsekkyyttä ja riistoa palvelemaan. In my opinion, the degree of safety must not be subordinate to our great predilection for diversity. Mielestäni turvallisuutta ei saa alistaa moninaisuutta koskevalle suurelle mieltymyksellemme.
 • expose
  us
  From this point of view, I wonder how wise it is now to expose the treaty to a series of public executions in the form of referenda. Tältä kannalta ihmettelenkin, onko nyt viisasta alistaa sopimus sarjalle julkisia teloituksia kansanäänestysten muodossa. Not only international and national freight but also passenger traffic is from now on to be exposed to the laws of the jungle prevailing in the market. Kansainvälisen ja kansallisen tavaraliikenteen lisäksi myös henkilöliikenne on tarkoitus alistaa tästä lähtien markkinoilla vallitseville viidakon laeille.
 • repress
  Under the military regime, the people have suffered violent repression and forced labour, women have been systematically raped; the Karen people has been a particular target, but not the only one. Sotilashallitus alistaa ihmisiä väkivaltaisesti ja määrää heitä pakkotyöhön, naisia raiskataan järjestelmällisesti ja kaltoin kohdelluista kansanryhmistä etenkin karenit ovat joutuneet kärsimään. to repress a vinyl record
 • slave
  us
  a slave to passion, to strong drink, or to ambitionArt thou the slave that with thy breath hast killd/ Mine innocent child? Shakespeare. Much Ado About NothingI was slaving all day over a hot stove.
 • surpass
  The former problem student surpassed his instructors expectations and scored top marks on his examination.The heavy rains threatened to surpass the capabilities of the levee, endangering the town on the other side.
 • To dominate, subject, subjugate, subordinate.
 • yoke
  to work two yokes, i.e. to work both morning and afternoon

Definition für alistaa

Anwendungsbeispiele

 • Valloittaja alisti alkuperäiskansan täysin valtaansa.
 • ~ virasto opetushallitukselle
 • ~ asia eduskunnalle

Ähnliche Begriffe

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc