Finnisch-Deutsch Übersetzung für vastustaa

 • sich widersetzen
 • widerstehen
  Wir müssen diesen Sirenenstimmen widerstehen und wir müssen diesem Bericht widerstehen. Meidän täytyy vastustaa tuota seireenien laulua ja meidän täytyy vastustaa tätä mietintöä. Lassen Sie uns dieser Versuchung widerstehen. Koetetaan vastustaa tuota kiusausta. Je mobiler die Steuerquelle ist, desto schwieriger ist es, diesem Druck zu widerstehen. Mitä liikkuvampi verotuksen kohde on, sitä vaikeampi tätä painetta on vastustaa.
 • widersprechen
  Herr Präsident! Ich möchte Ihnen widersprechen, lieber Kollege Deprez. Arvoisa puhemies, haluaisin vastustaa teitä, hyvä kollega Deprez. Herr Präsident! Ich muß Herrn Barros Moura widersprechen. Arvoisa puhemies, minun täytyy vastustaa Barros Mouraa. Ich als britischer Konservativer behalte mir das Recht vor, zu widersprechen - und dies ist mein letztes Wort. Minä varaan Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivina itselleni oikeuden vastustaa - se on viimeinen sanani.
 • ablehnen
  Niemand kann einen allmählichen Wandel ablehnen. Kukaan ei voi vastustaa vähittäistä muutosta. Herr Präsident, ich möchte diesen Vorschlag aus zwei Gründen ablehnen. Arvoisa puhemies, haluaisin vastustaa tuota ehdotusta kahdesta syystä. Aus diesen Gründen können wir diese neue Vereinbarung nur ablehnen. Näiden syiden vuoksi meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin vastustaa uutta sopimusta.
 • abstreiten
 • abweisend reagieren
 • bekämpfen
  Wenn es also bekämpft werden soll, müssen wir aufhören, die Symptome zu bekämpfen. Jos siis haluamme vastustaa rikollisuutta, meidän on lakattava hoitamasta pelkkiä oireita. Es gibt verschiedene politische Mittel, den Rechtsextremismus und sein Gedankengut zu bekämpfen. On monia poliittisia keinoja vastustaa äärioikeistoa ja sen aatteita. Die Lösung besteht darin, das Großkapital in der EU so lange zu „bekämpfen“, bis es ausgerottet ist. Ratkaisuna on torjua ja vastustaa suuryritysten hallitsemaa ΕU:ta, kunnes siitä on tehty loppu.
 • bestreiten
 • dagegen seinDem Krieg ein Ende setzen, wer sollte dagegen sein? Kuka voi vastustaa sodan lopettamista? Ich bin nicht gegen Wiederverwendungssysteme, und niemand kann dagegen sein. En suinkaan vastusta uudelleenkäyttöjärjestelmiä, kukaan ei voi vastustaa niitä. Wenn das alles so fürchterlich wäre, dann hätten die Grünen damals ja dagegen sein müssen. Jos se kaikki olisi niin hirveää, vihreidenhän olisi pitänyt vastustaa asiaa silloin.
 • demonstrieren
 • Einspruch erhebenDelegierte Rechtsakte können auch während des Zeitraums, in dem das Europäische Parlament und der Rat Einspruch erheben können, veröffentlicht werden. Delegoituja säädöksiä voidaan julkaista myös sen määräajan kuluessa, jonka aikana parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa niitä. Das Europäische Parlament wird ebenfalls stärker in künftige Entscheidungen eingebunden, denn es kann bei einer Änderung der Schadstofflisten Einspruch erheben. Parlamentti osallistuu myös laajemmin tuleviin päätöksiin, koska se voi vastustaa epäpuhtauksia koskevien luettelojen muuttamista. Seit 1999 besitzen wir gewisse Befugnisse und können innerhalb eines bestimmten Zeitraums Einspruch erheben, wenn wir der Meinung sind, dass eine Maßnahme über die delegierten Vollmachten hinausgeht. Parlamentilla on vuodesta 1999 ollut joitakin valtuuksia vastustaa toimea tietyn ajan kuluessa, jos se parlamentin mielestä ylittää myönnetyt valtuudet.
 • Einwände äußern
 • Einwände habenNatürlich kann niemand, insbesondere nicht die Liberalen, die die freie Untersuchung unterstützen, gegen die Studie der Kommission zu diesem Thema Einwände haben. Ei kukaan, eivät varsinkaan vapaata tarkastelua kannattavat liberaalit, voi tietenkään vastustaa sitä, että komissio tutkii kysymystä.
 • einwenden
  Herr Präsident, gegen Sicherheit, vor allem im Flugverkehr, kann ja wohl eigentlich niemand etwas einwenden. Arvoisa puhemies, kukaan ei varmaankaan voi vastustaa turvallisuutta, kuten ei myöskään kodin lämpöä, etenkin kun on kyse lentokoneiden turvallisuudesta. Wer kann etwas gegen grundlegende Werte wie etwa dass Unternehmen ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln, Menschenrechte und den Umweltschutz beachten einwenden? Kuka voi vastustaa sellaisia perusarvoja kuin, että yritykset huolehtivat työntekijöistään hyvin ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä? Aus psychologischer Sicht ist dieser Beschluß tatsächlich nicht sehr vernünftig. Juristisch läßt sich jedoch wenig dagegen einwenden. Laillisesti sitä ei juurikaan voida vastustaa. Oslon sopimuksissa ei kielletä Har Homan tapaisten asuinalueiden rakentamista.
 • entgegensetzenDas kleine Programm ALTENER II kann dem wenig entgegensetzen. Pieni ALTENER II -ohjelma voi vain vähän vastustaa tätä. Was können wir als Gesellschaft in Europa diesem Phänomen entgegensetzen, das über den Rahmen der gesetzgeberischen, der strafrechtlichen und der polizeilichen Ebene hinausgeht? Miten voimme yhteisönä Euroopassa vastustaa tätä ilmiötä, joka ylittää lainsäädännöllisen, rikosoikeudellisen ja poliisiasioiden tason? Ich stimme zu, dass es eine sehr engherzige Politik ist, und wir sollten uns ihr entgegensetzen, denn langfristig werden wir die Auswirkungen solcher Einschnitte spüren. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin kapeakatseista politiikkaa, ja meidän pitäisi vastustaa sitä, koska pitkällä aikavälillä me kaikki saamme tuntea näiden leikkausten ikävät vaikutukset.
 • entgegenwirkenDie Mitgliedstaaten der G20 sollten der Spekulation mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen aktiv entgegenwirken. G20-ryhmän jäsenmaiden pitäisi tehokkaasti vastustaa maataloustuotteilla keinottelua. Dieser schädlichen Wirkung des Internet müssen wir nicht nur entgegenwirken, wir müssen das Internet nutzen, um Aufklärungskampagnen damit zu starten. Meidän ei pidä vain vastustaa tätä Internetin vahingollista vaikutusta, meidän on käytettävä Internetiä hyväksi aloittaaksemme valistuskampanjoita sen välityksellä.
 • entgegnen
 • feindselig reagieren
 • hinterfragen
 • in Frage stellen
 • infrage stellen
 • protestieren
  Dieses Parlament kann nicht genug dagegen protestieren. Parlamentti ei voi tarpeeksi vastustaa tällaisia toimia. Für sie ist etwas Rhetorik ausreichend, und dagegen können wir nur ganz entschieden protestieren. Niille riittää palanen retoriikkaa, mitä emme voi muuta kuin kiivaasti vastustaa. Ebenfalls wollten sie gegen die von einem mangelhaften Regime ausgehende Intoleranz und Unterdrückung protestieren. He halusivat myös vastustaa huonon hallinnon sallimattomuutta ja sen toteuttamia sortotoimia.
 • provozieren
 • reagieren
 • sich abweisend verhalten
 • trotzenDennoch versucht der amerikanische Senat, ein gesetzgebendes Organ, seinem globalen Umfeld zu trotzen. Ja nyt kuitenkin huomaamme, että Yhdysvaltain senaatti, lainsäädäntöelin, haluaa vastustaa sitä maailmanlaajuista ympäristöä, jossa se elää.
 • widersetzenKein vernünftiger Mensch wird sich dem widersetzen. Kukaan ei voi tosissaan vastustaa tällaista. Sie müssen sich entscheiden: entweder wollen Sie sich der Kommission widersetzen oder Sie wollen mit ihr zusammenarbeiten. Teidän on valittava, haluatteko vastustaa komissiota vai tehdä yhteistyötä sen kanssa. Ich weiß, dass es sich ihm zu widersetzen gilt und dass er wegen seiner Ideologie und seiner Praktiken zu ächten ist. Tiedän, että niitä pitää vastustaa ja että ne pitää tuomita ideologiansa ja toimintatapojensa vuoksi.
 • Widerstand leistenDem werden wir nur Widerstand leisten können, wenn wir auf der Spur bleiben, die wir jetzt gelegt haben, und ich bitte auch die Kommission, das Parlament dabei zu unterstützen. Voimme vastustaa sitä vain, jos seuraamme tekemiämme jälkiä, ja pyydän komissiotakin auttamaan parlamenttia siinä.
 • widerstreben
 • widerstreiten

Definition für vastustaa

Anwendungsbeispiele

 • Hän vastusti esitettyä uudistusta.
 • Prikaati vastusti vihollisen hyökkäystä sekä tykkitulella että käsiasein.
 • Teräs vastustaa sähkön kulkua johtimessa enemmän kuin kulta.
 • Hänen elimistönsä ei pystynyt vastustamaan tautia.
 • Kylläpä tämä nyt rupesi vastustamaan.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc