Englisch-Schwedisch Übersetzung für want

 • viljaen
  Det skulle jag bara vilja säga som en upplysning.I just wanted to explain that. Varför skulle någon vilja använda det?Why would anyone want to use it? Jag skulle vilja tala om en andra punkt.I want to address a second point.
 • begära
  Om EU vill ha mer makt måste det begära samtycke från dem som EU styr.If the EU wants more power, it must ask the consent of the governed. Ni socialdemokrater vill tvinga människor att begära förhandstillstånd.You Social Democrats want to force people to request prior authorisation. Om de vill ändra i fördraget borde vi kanske begära ett konvent nu.Maybe we could ask for a convention now if they want to change the treaty.
 • bristen
  Jag försäkrar er att vi inte lider brist på denna energi.I want to assure you that we have no shortage of this energy. Den har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word. Vi går nu vidare till förfarandet som vi, i brist på en bättre benämning, kallar ?fånga talmannens blick?.We now move to the procedure which, for want of a better phrase, we have called 'catch the eye'.
 • nöden
  Hur ska vi rädda denna värld från nöd och fattigdom?How are we to save this world from want and poverty? Vi vill lindra flyktingarnas nöd, och vi vill visa vår solidaritet med de angränsande staterna.We want to alleviate the plight of the refugees and we want to show solidarity with the neighbouring states. Vi har här en situation som visar att det också finns stora områden med fattigdom och nöd i Europeiska unionen.We have here a situation which proves that there are also large areas of poverty and want inside the European Union.
 • önska
  Jag skulle vilja avsluta genom att önska Joseph Muscat lycka till i framtiden.I want to end by wishing Mr Muscat great success. Jag är dock säker på att detta inte är vad ni skulle önska.I am sure, however, that this is not what you would want. Jag vill i dag naturligtvis önska Spanien all lycka och framgång.Of course, I want to wish the best of success for Spain today.

Definition für want

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc