Englisch-Schwedisch Übersetzung für receive

 • mottaDet är även mycket viktigt att den mottas väl av lokalbefolkningen.It is also very important that it is well received by the local people. För perioden 2007-2013 kommer Turkiet att motta en summa på 4,84 miljarder euro.For the period 2007 to 2013, Turkey will receive the sum of EUR 4.84 billion. Jag hoppas att det kommer att mottas positivt av de flesta medlemsstater.I am quite hopeful that it will be well received by most of our Member States.
 • ta emotVi kämpar för att ta emot dem.We are struggling to receive them. Vi har fått ta emot åtskilliga klagomål.A number of complaints have been received. EU måste kunna ta emot likaväl som att sända ut.The EU has to be able to receive as well as transmit.
 • erhållaVi vill erhålla information i lika god tid som rådet.We want to receive information as early as the Council receives it. Kommer de också att erhålla stöd på grundval av historiska rättigheter?Will they too receive aid based on historical rights? Han skulle erhålla samma bidrag för en mindre tobaksproduktion.For less tobacco production, he would receive the same money.
 • Jag hoppas att de kommer att ert stöd.I hope they will receive your support. Vi är stolta över att det i dag.We are proud to receive it today. Jag hoppas dessa frågor besvarade.I hope to receive a reply to these questions.
 • mottagaDetta innebär att de traditionella innehållsformerna kan lagras, sändas och mottagas av samma media och på samma sätt.This will mean that traditional forms of content can be stored, transmitted and received by the same media and means. Vi lägger dessutom till en bestämmelse om att alla bolag som skall återbetala pengar inte kommer att vara berättigade att mottaga stöd från fonderna i framtiden.We are also adding a provision that any firm required to reimburse money will not be entitled to receive support from the funds in the future. Författarinnan mottog det åtråvärda priset i litteratur.

Definition für receive

 • To take, as something that is offered, given, committed, sent, paid, etc.; to accept; to be given something
 • To take goods knowing them to be stolen
 • To incur (an injury
 • To allow ; to give credence or acceptance to
 • To detect a signal from a transmitter
 • To accept into the mind; to understand
 • An operation in which data is received

Anwendungsbeispiele

 • She received many presents for her birthday
 • to receive a lodger, visitor, ambassador, messenger, etc
 • I received a bloody nose from the collision

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc