Englisch-Schwedisch Übersetzung für include

 • innefattaDetta kommer att innefatta utvidgningen.That will include enlargement. Detta kommer att innefatta framtida projekt.This will include future projects. Detta kommer att innefatta läkare under utbildning.This will include doctors in training.
 • inkluderaJag anser att de bör inkluderas.So I think it should be included. Transgena djur måste inkluderas.Transgenic animals must be included. Varor med dubbla användningsområden måste också inkluderas.Dual-use goods must also be included.
 • bifogaDen bifogas också som bilaga till protokollet från det senaste sammanträdet under motsvarande sammanträdesperiod.In addition, it will be included in the Minutes of proceedings of the last sitting of the corresponding part-session. Vad ska göras? En rapport om uppfyllandet av direktivet, till vilken, om så blir fallet, motsvarande förslag till anpassning bifogas.It has to produce a report on how the Directive is being implemented, which will include appropriate proposals for adjustment, if necessary. Ett omedelbart lagstiftningsalternativ är att bifoga den sociala Monti-klausulen till direktivet om utstationering av arbetstagare som vi redan har infört i tjänstedirektivet.One immediate legislative option is to annex to the Posting of Workers Directive the Monti-style social clause, which we have already included in the Services Directive.
 • innehålla
  Den skulle innehålla stränga villkor.It would include stringent conditionality. En sådan färdplan bör innehålla följande.This road map should include the following. Den måste innehålla en grundlinje som vi nu äntligen har.It will have to include a baseline, which we currently, finally, have.
 • inrymmaOm denna byrå ska vara användbar för medborgarna, så måste den på något vis inrymma ämnen som faller under den ”tredje pelaren”.If this agency is to be of use to the citizens, then it somehow must include topics that come under the 'third pillar'. Betänkandet rekommenderar också att andra uppgifter angående förarnas arbeten skall inrymmas inom området för den underlydande förordningen.The report also recommends that other aspects of drivers' work should be included in the field covered by the existing regulation. En stor del av vårt engagemang kan inrymmas i återuppbyggnadsplanen för Centralamerika, samt inom ramen för de avtal unionen har med Honduras och med Nicaragua.A large proportion of our efforts will be included within the Reconstruction Plan for Central America and within the framework of the Union' s agreements with Honduras and with Nicaragua.

Definition für include

Anwendungsbeispiele

 • I will purchase the vacation package if you will include car rental.
 • The vacation package includes car rental.
 • Does this volume of Shakespeare include his sonnets?
 • I was included in the invitation to the family gathering.
 • up to and including page twenty-five
 • You have to include the strings library to use this function

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc