Englisch-Schwedisch Übersetzung für cheat

 • bedraDet är framför allt ett bedrägeri, att bedra sig själv och bedra andra.It is primarily a form of cheating, with individuals cheating themselves as well as cheating others.
 • fuska– Fru talman! Det är mycket vänligt av er men det skulle vara att fuska eftersom min fråga handlar om arbetstid, och jag vill inte fuska.That is very gracious of you, Madam President, but that would be cheating because my question is about working time and I would not wish to cheat. Det är inte därför att de försöker fuska, utan de klarar helt enkelt inte av att administrera systemet.It is not that they are out to cheat; they simply cannot work out how to administer the scheme. Fru talman! Mala, blanda, fuska - dessa är foderindustrins slagord i Tyskland.Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
 • lura
  Metoden att tillsätta vatten i livsmedel för att lura konsumenterna är föraktlig.The practice of adding water to food in order to cheat the consumer is despicable. Det är att lura EU:s medborgare och vi kräver likhet inför lagen.This amounts to cheating Europe’s citizens, and we demand equality before the law. På det viset skulle man åtminstone inte längre kunna lura samhället och dess medborgare.In this way, at least, it would no longer be possible to cheat society and its citizens.
 • bedraga
 • bluffstopp
 • fifflaVi måste kräva öppenhet, och vi måste kräva att befintliga europeiska partier till punkt och pricka följer regler och lagar i stället för att fiffla med dem.We must demand transparency, and we must demand that the existing European parties scrupulously observe rules and laws instead of cheating their way around them. Det är inte moraliskt riktigt att försöka fiffla med reseutlägg, även om det egentligen inte är emot parlamentets regler att resa i turistklass till priset av en business class-biljett.It is not morally right to try to cheat on travel expenses, even if it is not actually against the rules of Parliament to travel tourist class for the price of a business class ticket. Kalle ville inte att Lisa skulle flyga flygplan, så han började fiffla med motorn.
 • fuskettDär jag kommer ifrån kallar vi detta för fusk.Where I come from, this is known as cheating. Fusk och bedrägerier skall beivras.Measures must be taken to combat cheating and fraud. Å andra sidan måste vi undvika att det blir för mycket fusk.On the other hand, we should prevent too much cheating.
 • fuskareenEtt sådant krävs för att göra det möjligt att framlägga bevis inför domstol och för att kunna åtala och rannsaka misstänkta fuskare och bedragare.This is needed to make it possible to present evidence before a court and to be able to prosecute and examine suspected cheats and frauds. Du är inte välkommen här, din fuskare!
 • skojareenVåra egna revisorer har avslöjat att en del av parlamentets ledamöter inte på något sätt är ”hedervärda” - vissa är rent av skojare och bedragare.Our own auditors have revealed that some of the Parliament's Members are very definitely not 'honourable', in fact, some of them are cheats and rogues.
 • svika
  Vi var förberedda på fullsatta läktare, men publiken svek.Så har krafterna svikit honom och han har blivit liggande.
 • svindlaDet svindlade för mig. Min hjärna brände.Det svindlade för ögonen på honom och han var nära att svimma.Ty icke kunde vi väl — tanken svindlade — själva ha berusat oss till oigenkännlighet och kommit i envig?
 • undgå
  Ingen undgår sitt öde.Man kunde inte undgå att märka att hennes ansikte var mycket magert.Inget undgår dina ögon.
 • vänsla
 • vänsterprassla
 • vänstra
 • vara otrogen

Definition für cheat

Anwendungsbeispiele

 • My brother flunked biology because he cheated on his mid-term.
 • My husband cheated on me with his secretary.
 • After he found out his wife cheated, he left her.
 • He cheated death when his car collided with a moving train.
 • I feel as if Ive cheated fate.
 • My ex-wife cheated me out of $40,000.
 • He cheated his way into office.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc