Englisch-Finnisch Übersetzung für suitable

 • kelvollinen
  Kyse on siitä, oliko Rocco Buttiglione kelvollinen siihen virkaan, johon hän oli ehdolla. What it was about was whether Mr Buttiglione was suitable for the office to which there were plans to appoint him. Amsterdamin jälkeen oltiin laajalti yksimielisiä siitä, että hallitustenvälisen konferenssin muodostama väline ei enää ole kelvollinen. Following Amsterdam, there was extensive agreement that the Intergovernmental Conference was no longer a suitable instrument of change.
 • sopiva
  Milloin sitten on sopiva aika keskustella kansanmurhasta? So, when is it a suitable time to talk about genocide? Meidän on laadittava sopiva EU:n rahoitussuunnitelma. We must come up with a suitable European financial plan. Lakiosastomme on ilmoittanut 49 artiklan olevan sopiva oikeudellinen perusta. Our Legal Service had indicated Article 49 as a suitable legal basis.
 • sovelias
  Euroopan unionin maahanmuuttotilanne ei ole missään tapauksessa miellyttävä, houkutteleva tai sovelias. The immigration situation in Europe is certainly not pleasant, appealing or suitable. Toivon hartaasti, että komissio peruuttaa ajatuksensa foorumin perustamisesta, koska tällainen laaja elin ei ole sovelias hyvien päätösten tekemiseen. It is my fervent hope that the Commission will withdraw its idea to set up a forum, because a broad body of this kind is not suitable for reaching sound decisions.
 • asiallinen (tilanteeseen sopiva)
 • sopivat
  Tarvitsemme sitä varten sopivat lainsäädännölliset reunaehdot. For that to happen, we need a suitable legal framework. Mietinnössä esitetyt ajatukset sopivat tähän täydellisesti. The ideas contained in this report are perfectly suitable for this. Naisilla ja miehillä on oikeus valita vapaasti itselleen sopivat ja mieluisat tehtävät. Women and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.

Definition für suitable

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc