Englisch-Finnisch Übersetzung für strain

 • taipumus
 • hirven jälki
 • jännitys
  Jännitys on tasaisesti lisääntynyt menneinä viikkoina, aina siihen pisteeseen asti, että Helsingin Eurooppa-neuvosto päätti, että sen on pakko ryhtyä toimiin. That strain has grown steadily in subsequent weeks, to the point where the Helsinki European Council decided that it had to take action. jousen jännitysJulkisesti esiintyessä kohtalainen jännitys on normaalia.
 • kanta
  Vuoden 2004 lopulla oli yksi vahvistettu tapaus, jossa H5N1-viruksen "z"-kanta tarttui ihmisestä toiseen. In late 2004, there was one documented case of human-to-human transmission of the ‘z’ strain of H5N1. lampun kanta, leivän kantaPääsylipun kanta jää asiakkaalle lipun tarkistuksen jälkeen.
 • kanta rotu lajike
 • kuormittaa
  Koulutusmäärärahoja kuormittaa oppimis-, käyttäytymis- ja viestintähäiriöiden lisääntyminen. Education budgets are straining with the increase in learning, behaviour and communication disorders.
 • lajike kanta sukujuuri
 • perintö
  Valitettavasti presidentti Miloševićin perintö elää edelleen hänen kuolemansa jälkeenkin ja rasittaa suuresti Serbian demokraattista hallitusta. Unfortunately President Milošević's legacy lives on after his death and is putting a great strain on the democratic government in Serbia. saada perintönäriidellä perinnöstä
 • ponnistus
 • rasittaa
  Se rasittaa liikaa viljelijöidemme taloutta. It is too much of a strain on our farmers' finances. Kustannuspaine rasittaa markkinoita kaikkialla maailmassa. The cost-push pressure is straining markets worldwide. Se on hyvä asia, mutta se rasittaa terveyspalveluja enemmän. That is a good thing, but it also puts a bigger strain on health services.
 • rasitus
  Toiseksi on tunnustettava pitkäaikainen rasitus, jonka eläkkeet aiheuttavat valtiolle, ja se on tehtävä täysin selväksi. Next, you have to recognise the long-term strain that pensions are putting on the government and make that very clear. Toiset saattavat pohtia sitä, mihin olemme oikein päätämme pistämässä, ja toiset sitä, kohdistuuko unioniin liian suuri rasitus. Some may wonder what we are letting ourselves in for, and others whether the Union will be put under too great a strain. Herkkään ympäristöön kohdistuva rasitus on näin ollen tällä alueella hyvin suuri ja myös teiden rakennus- ja ylläpitokustannukset ovat muita korkeammat. This puts an increased strain on its sensitive environment and means that road-building and maintenance costs are correspondingly higher.
 • siivilöidä
 • suku
  Koko heimo ja lähisukulaiset muodostavat suvun laajasti katsottunaVarpunen ja pikkuvarpunen kuuluvat varpusten sukuun.Joidenkin kielten sanat jakautuvat sukuihin.
 • tyyppi
  Näiden eliöiden tyyppiä ei ole toistaiseksi onnistuttu perusteellisesti selvittämään.Joku tyyppi kävi kysymässä sua.Sanna on kiva tyyppi.
 • venähdys
 • venäyttää
 • venyminen
 • lajike
 • reväyttää (lihas)
 • rotu
 • sukujuuri
 • valuttaa
 • [[hirven]] [[jälki]]

Definition für strain

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2019 Übersetzung.cc