Englisch-Finnisch Übersetzung für silence

 • hiljaisuusMiksi sitten vallitsee tämä huutava hiljaisuus? Why, then, this deafening silence? Tämän jälkeen on syvä hiljaisuus. This is followed by a deafening silence. Hiljaisuus on pedofilian paras ystävä. Silence is the best friend of paedophilia.
 • hiljentääKukaan ei yritä nuhdella tai hiljentää heitä. Nobody is venturing to reprimand or silence them. Iranin hallituksen päämääränä on kertakaikkisesti hiljentää koko oppositio niin Iranin sisällä kuin sen ulkopuolella. It is the aim of the Iranian Government to silence all opposition once and for all both inside and outside the country. Käytännössä se takaa maan hallitukselle oikeuden hiljentää ja pidättää sekä varsinaisia että epäiltyjä opposition edustajia. In practice it gives the government the right to silence and to detain both the actual and suspected representatives of the opposition.
 • äänettömyys
 • hiljaaEspanja ja Malta puolestaan ovat pysyneet moitittavan hiljaa. As for Spain and Malta, their display of silence is reprehensible. Ongelmana on vain se, että pyysin parlamentin jäseniä saapumaan hiljaa istuntosaliin. The problem is that I was asking the Members to enter the Chamber in silence. Näin ollen hallitukset todellakin toimivat neuvoston pysyessä hiljaa. Thus the governments are indeed acting while the Council maintains its silence.
 • hiljaa!
 • hiljeneminen
 • vaientaaMielestäni uudistajia ja arvostelijoita ei saisi vaientaa. I believe that reformers and critics should not be silenced. EU ei saa vaientaa tätä kulttuuria. The Union must not silence this culture. Zimbabwen hallituksen ilmeisenä tavoitteena on vaientaa ne. It is obvious that the intention of the Zimbabwean Government is to silence them.
 • vaikeneminenJoissain tilanteissa vaikeneminen on rikos. Silence is a crime in certain situations. Euroopan neuvoston vaikeneminen ei ole hyväksyttävissä. The silence of the European Council is unacceptable. Komission vaikeneminen kertoo mielestäni paljon. To me, the Commission's silence seems highly eloquent.

Definition für silence

Anwendungsbeispiele

 • When the motor stopped, the silence was almost deafening
 • You have the right to silence," said the police officer
 • During silence a message came to me that there was that of God in every person
 • Can you silence the crowd, so we can start the show?
 • Women, as well as children, have their thoughts or emotions routinely silenced
 • Silence the critics.
 • Silence the doubters.
 • Silence! Enough of your insolence!

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc