Englisch-Finnisch Übersetzung für significance

 • merkitsevyys
 • merkitys
  Merkitys ei ole siis ihan vähäinen. So the significance is far from small. Sen poliittinen merkitys on suuri. It bears a highly political significance. Mikä on nyt tämän direktiivin merkitys? What is the significance of this directive?
 • tärkeys
  Direktiivin tärkeys on siis perusteltua. So the significance of the Directive can easily be understood. Sen tärkeys olisi nähtävä uudesta näkökulmasta ja sen suhteiden kautta kaikkiin niihin hankkeisiin, joihin palvelumme perustuvat. Its significance should be seen from a new perspective, through the interconnections with all the initiatives on which our services rely. Tämän huippukokouksen tärkeys, käyttökelpoisuus ja merkitys osoittavat epäilyksettä tarpeen pitää toinen huippukokous lyhyellä aikavälillä. The importance, usefulness and significance of this summit demonstrate, without any shadow of a doubt, the need to hold another summit in the short term.
 • tarkoitus
  Osa sisämarkkinoiden filosofiasta on tarkoitus ottaa käyttöön myös liikenteessä. Some of the internal market philosophy is also to acquire significance in the transport sector. On tärkeää pohtia ensinnäkin, mitä asetusehdotuksella on tarkoitus saavuttaa, ja toiseksi, miksi sitä tarvitaan ja mitä merkitystä sillä on? It is important to reflect firstly on what the draft regulation is designed to achieve, and secondly, on why is it needed and what significance it has? Tämä on täsmälleen komission 23. tammikuuta esittämän ilmastoa ja uusiutuvia energialähteitä koskevan ehdotuskokonaisuuden tarkoitus. This is precisely the significance of the package of proposals on climate and renewable sources of energy, which the Commission submitted on 23 January.

Definition für significance

Anwendungsbeispiele

 • As a juror your opinion is of great significance for the outcome of the trial.
 • the significance of a gesture

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc