Englisch-Finnisch Übersetzung für sentence

 • lauseLuen sen, siinä on vain muutama lause: I will read it; it is just a few sentences: Mielestäni tämä lause on huvittava! I find that sentence very amusing! Tämä olisi valtavan hieno lause, jos sitä sovellettaisiin käytännössä! What a wonderful sentence that would be, if it were implemented!
 • tuomioPelkäämme, että tuomio on jo saatettu panna täytäntöön Syyriassa. We fear that the sentence might already have been carried out in Syria. On varmaa, ettei mikään oikeudenkäynti tai tuomio murra heidän taisteluhenkeään. It is certain that no trial or sentence will break their fighting spirit. Siten tuomio horjuttaa yhteistyösopimusta. This sentence therefore undermines the cooperation treaty.
 • virkeVirke ei ole kieliopin mukainen. The sentence is ungrammatical. Arvoisa puhemies, vain yksi virke. Mr President, just one sentence. Mielestäni tämä virke on olennaisen tärkeä. I believe that this sentence is fundamental.
 • tuomitaIlmeisesti sota pitää hävitä, että sotarikoksesta voidaan syyttää ja tuomita sodan päätyttyä. Evidently one needs to be the loser in a war to be tried and sentenced after that war. Se on julma ja ihmisarvoa alentava rangaistus, johon voidaan tuomita syytön henkilö. It is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced. Serbia haluaisi saada tuomita osan sotarikollisista omissa tuomioistuimissaan. It is in Serbia’s interests to be allowed to sentence some war criminals in Serbia itself.
 • lausuntoTämä lausunto oli Laosissa riittävän kumouksellinen antaakseen aihetta julmaan tuomioon. This statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence. ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sallikaa minun muutamalla lyhyellä lauseella esittää pääpiirteissään ulkoasiainvaliokunnan lausunto. draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs. - (DE) Mr President, Commissioner, allow me a few short sentences to outline the opinion of the Committee on Foreign Affairs.
 • päätösToivon, että tämä päätös ei vaikuta annettujen tuomioiden määrään. I hope this decision will not affect the number of sentences passed. On olemassa eräs tunnettu tuomioistuimen päätös munivia kanoja koskevista edellytyksistä - vuodelta 1988. There was a well known sentence about the conditions concerning egg-laying hens, in 1988. Myös Öcalanille langetetun kuolemanrangaistuksen lykkäämistä koskeva päätös oli oikeaan suuntaan otettu askel, jota voimme pitää myönteisenä. The decision to defer the death sentence on Mr Öçalan was also welcomed as a step in the right direction.
 • rangaistusJos jää kiinni, on rangaistus usein 10-12 vuotta. If you are caught, the sentence is often 10-12 years. Mikäli jää kiinni, rangaistus on ainostaan yhden tai kahden vuoden pituinen. If you get caught the sentence is no more than one or two years. Nykyiselle autoihin perustuvalle yhteiskunnalle on siten annettu ehdollinen rangaistus. The car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
 • ratkaisuTodellinen elinikäinen vankeusrangaistus on useimmissa tapauksissa varmasti inhimillisempi ratkaisu, mutta myös rangaistuksena raskaampi. A genuine life sentence is in most cases surely the more humane solution, while also the stiffer penalty. Päinvastoin, mielestämme mainitsemaanne kahteen ongelmaan - kuolemantuomio ja kurdivähemmistön ihmisoikeuksien loukkaaminen - tarvitaan rauhanomainen ja poliittinen ratkaisu. On the contrary, we believe that the two problems that you have mentioned - the death sentence and respect for the human rights of the Kurdish ethnic minority - require a peaceful, political solution. Ratkaisut ovat kirjan lopussa.
 • sanonta
 • vankeusrangaistusEnsimmäinen niistä liittyy olosuhteisiin, joissa vankeusrangaistus suoritetaan. The first relates to the conditions under which a custodial sentence is served. Hänelle langetettiin valeoikeudenkäynnissä viime kuussa kuuden kuukauden vankeusrangaistus väärän tiedon levittämisestä. Last month in a show trial, he was sentenced to six months' imprisonment for spreading false information. Nuori nainen tuomittiin saamaan 200 ruoskaniskua ja kuuden kuukauden vankeusrangaistus sen jälkeen, kun seitsemän miestä joukkoraiskasi hänet. A young woman was sentenced to 200 lashes and six months' imprisonment after being gang-raped by seven men.

Definition für sentence

Anwendungsbeispiele

 • The court returned a sentence of guilt in the first charge, but innocence in the second.
 • The judge declared a sentence of death by hanging for the infamous cattle rustler.
 • The children were made to construct sentences consisting of nouns and verbs from the list on the chalkboard.
 • The judge sentenced the embezzler to ten years in prison, along with a hefty fine.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc