Englisch-Finnisch Übersetzung für secure

 • turvataKansallisilla talousarvioilla ei voida turvata ihmisarvoista vanhuutta. National budgets cannot secure a decent old age. Me haluamme turvata rauhan ja vakauden koko Euroopassa. We want to secure peace and stability throughout Europe. Perheiden säästöt voidaan turvata ja pääoman pakenemista hillitä. Family savings will be secure and capital flight discouraged.
 • turvallinenLisäksi tämä maa on Euroopan alueen vakaa ja turvallinen ulkovartio. The country is also a stable and secure outpost of the European area. Toivokaamme, että tämä ratkaisu on riittävän turvallinen. We hope that this solution too will secure adequate safety conditions. Vuoteen 2020 mennessä olisi luotava yhtenäinen ja turvallinen EU:n sähköisten palvelujen alue. By 2020, a single and secure European e-services area should be created.
 • turvassaJos emme ole vapaita, emme ole turvassa. When we are not free, we are not secure. Kansalaisten on sekä oltava turvassa että koettava olonsa turvalliseksi. Our people must not only be secure but also feel secure. Silloin voimme kaikki olla turvassa ja nauttia vauraudesta. We will all be secure and prosperous as a result.
 • varmaMeidän kannaltamme katsottuna rahoitus on varma. The money is secure from our point of view. Eurosta tulee vakaa ja varma valuutta. The euro will be a stable and a secure currency. Aivan kuten turvallisuutta koskevassa kysymyksessä koskaan ei voi olla liian varma. Just like the issue of safety one can never be too secure.
 • varmistaaSopimus varmistaa hyvän hallintotavan. This agreement secures good governance. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa myönteinen lopputulos. It is paramount to secure a positive result. Euroopan unionin pitäisi varmistaa oma elintarviketurvansa. The European Union should be secure in its own food security.
 • kiinnittääMeidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että varmistamme strategian tässä komission tiedonannossa. We must be clear that the aim of this communication from the Commission is to secure the strategy. Kiinnitä vene köydellä laituriin.Kaapin osat kiinnitetään toisiinsa puutapeilla ja ruuveilla.
 • lukitaOvi lukitaan yöksi.Pikkulapsi lukittiin katumaasturiin 51 asteen helteessä - menehtyi (IltasanomatOppilaat lukittiin turvaan luokkiin.
 • luotettavaKyseisellä mallilla kuitenkin taataan korkealaatuisten elintarvikkeiden luotettava saanti. However, this model guarantees a secure supply of high quality food. Strategiamme perustuu siihen, että olemme turvallinen ja luotettava kumppani, emme säyseä ja heikko satelliittivaltio. We base our strategy on being a secure and reliable partner, not a tame and weak satellite. Jos oletetaan, että luotettava pohja on olemassa, jäljelle jää kuitenkin kysymys: mitä niiden perusteella olisi tehtävä? Even assuming that we have such a secure footing, the question remains as to what conclusions should be drawn.
 • peloton
 • salattu
 • sulkeaMetsäautotie on suljettu puomilla.Kanava suljetaan yöksiNe vuodot suljettiin lopullisesti.
 • suojataOn siten oikein, että valiokunta katsoo, että järjestelmät tulee suojata tehokkaasti ei-tervetulleelta pääsyltä. It is therefore right for the committee to take the view that the systems should be secured effectively against unauthorized access. Meidän eurooppalaiset alkuperämerkintämme ja -tietomme on voitava turvata ja suojata samalla tavalla kuin sellaiset tavaramerkit kuin Coca Cola, Kellogg's Cornflakes ja niin edelleen. It must be possible to secure and protect our European origin labelling and information in the same way as trademarks like Coca Cola, Kellogg's Cornflakes, etc. Alkuperäisen tavaramerkkidirektiivin tarkoitus oli todellakin suojata tavaramerkkejä ja varmistaa kuluttajien luottamus siihen, että he tiesivät mitä ostivat. The Trademarks Directive in its original form was certainly introduced to protect trademarks and to secure consumer confidence that they would know what they were buying.
 • tallessa
 • teljetäPaha äitipuoli telkesi Tuhkimon huoneeseensa.
 • turva-
 • vakaaEurosta tulee vakaa ja varma valuutta. The euro will be a stable and a secure currency. Lisäksi tämä maa on Euroopan alueen vakaa ja turvallinen ulkovartio. The country is also a stable and secure outpost of the European area. Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme. This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.

Definition für secure

 • Free from attack or danger; protected
 • Free from the danger of theft; safe
 • Free from anxiety or doubt; unafraid
 • Firm and not likely to fail; stable
 • Confident in opinion; not entertaining, or not having reason to entertain, doubt; certain; sure; commonly used with ''of''
 • Overconfident; incautious; careless
 • To make safe; to relieve from apprehensions of, or exposure to, danger; to guard; to protect
 • To put beyond hazard of losing or of not receiving; to make certain; to assure; frequently with ''against'or ''from'', or formerly with ''of''
 • To make fast; to close or confine effectually; to render incapable of getting loose or escaping
 • To get possession of; to make oneself secure of; to acquire certainly
 • To plight or pledge

Anwendungsbeispiele

 • secure of a welcome
 • to secure a creditor against loss; to secure a debt by a mortgage
 • to secure a prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship
 • to secure an estate

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc