Englisch-Finnisch Übersetzung für ruin

 • pilata
  Emme saa pilata joitakin erittäin hyviä järjestelmiä. We must not ruin some very good systems. Parlamentti uhkaa suotta pilata maineensa. Parliament is running the risk of needlessly ruining its reputation. Koska neuvottelut saatetaan aloittaa uudelleen, kaikki haluavat parantaa kaikkea mutta saattavatkin pilata kaiken. In the light of the possibility of negotiations being reopened, everyone is hoping to improve everything and running the risk of ruining everything.
 • raunioittaa
  Viininviljelyalojen raivaus ilman tarjolla olevia vaihtoehtoja voi raunioittaa yksittäisiä alueita. Grubbing up vineyards without offering any alternatives for individual regions may be the ruin of those regions. Sillä voidaan kuitenkin raunioittaa jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja tehdä käynnissä olevista ohjelmista mahdottomia. What this can achieve, however, is to ruin solidarity between Member States and make deployed programmes impossible. Kehitysmaiden puhtaasta teknologiasta maksamamme osuus ei saa raunioittaa omaa talouttamme. The contribution we pay towards clean technologies in developing countries must not ruin our own economy.
 • rappio
  Rakennukset ovat rappiolla.Kokonaisen kansakunnan rappio oli minun harteillani.
 • raunio
  Pellosta raivatut kivet kasattiin kiviraunioksi, toisinaan aidaksi.
 • tärvellä
 • tuhota
  Mikä elinkeinoala heiltä voitaisiin tuhota, kun ainoakin on jo romutettu? Destroy what industry when the one they have is already in ruins? Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen. You have tried to restrict, impede and ruin it. On helpompi tuhota valtio kuin jälleenrakentaa se. It is easier to ruin a country than to rebuild it.
 • turmio
  Lottovoitto koitui hänelle lopulta turmioksi.

Definition für ruin

 • The remains of a destroyed or dilapidated construction, such as a house or castle
 • The state of being a ruin, destroyed or decayed
 • Something that leads to serious trouble or destruction
 • A fall or tumble
 • A change that destroys or defeats something; destruction; overthrow
 • Complete financial loss; bankruptcy
 • to cause the fiscal ruin of
 • To destroy or make something no longer usable
 • To cause severe financial loss to; to bankrupt or drive out of business
 • To upset or overturn the plans or progress of, or to put into disarray; to spoil
 • To reveal the ending of ; to spoil

Anwendungsbeispiele

 • The monastery has fallen into ruin
 • Gambling has been the ruin of many
 • the ruin of a constitution or a government
 • With all these purchases, you surely mean to ruin us!
 • He ruined his new white slacks by accidentally spilling oil on them.
 • The crooked stockbrokers fraudulent scheme ruined dozens of victims; some investors lost their life savings and even their houses.
 • My car breaking down just as I was on the road ruined my vacation.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc