Englisch-Finnisch Übersetzung für revenue

  • kokonaistulotKuten komission jäsen mainitsi, ala on äärimmäisen tärkeä, koska se tarjoaa 2 000 000 ihmisen työpaikan ja 200 miljardin euron kokonaistulot. As the Commissioner mentioned, this sector is tremendously significant. The jobs of 2 000 000 people and total revenues of EUR 200 billion depend on it. Kyseisen periaatteen mukaan kokonaistulot kattavat kokonaismenot siten, ettei tietyn menokohdan ja tietyn tulokohdan välillä ole mitään suoranaista yhteyttä. According to that principle, total revenue covers total expenditure without any specific link between a given item of revenue and a given item of expenditure.
  • liikevaihtoPuuteollisuuden työpaikkojen lukumäärä on yhteensä kaksi miljoonaa, joista suurin osa on pk-yrityksissä, ja alan liikevaihto on 300 miljardia euroa. The timber industry provides a total of 2 million jobs, mainly in SMEs, and creates revenue of EUR 300 billion.
  • myyntitulo
  • tuloTämä koskee talousarvion molempia puolia, niin tulo- kuin menopuoltakin. That includes both sides, the revenue side and the expenditure side. Meidän on selkeytettävä sekä tulo- että menopuolta. We must make the revenue side and the expenditure side more transparent. Kertomuksen 1 luvussa käsitellään vapaa-alueiden tulojen menetyksiä. Chapter 1 draws attention to the problems of revenue loss in the free zones.
  • tulotAihe: Savukkeiden salakuljetus ja tulot Subject: Cigarette smuggling and revenue Tulot on siksi varattava tiettyyn tarkoitukseen. Consequently, the revenue must be earmarked. Oikeastaan tulot ovat monissa tapauksissa kasvaneet. Actually, in many cases the revenues went up.
  • tuottoTästä seuraa, että kaupallisen median tuotto pienenee, jolloin sen koko tulevaisuus on vaarassa. The consequence will be to reduce revenue to the commercial media, bringing their very future into doubt. Eikö toisaalta 100 euron kultakolikon myynnistä saatava tuotto voitaisi siirtää talousarvioon? On the other hand, could not the revenue from the sale of the 100 euro coins be transferred to the budget? Tämän tulolähteen tuotto muodostaa tärkeän osan tanskalaisen hyvinvointivaltion rahoituksesta. The proceeds from this source of revenue provide a major part of the financing for the Danish welfare state.
  • verokertymä

Definition für revenue

  • The , formed in 1849 and dissolved in 2005 to form part of HMRC

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc