Englisch-Finnisch Übersetzung für respect

 • kunnioittaaMeidän täytyy kunnioittaa tätä päätöstä. We must respect that decision. Erilaisuutta tulee kunnioittaa. Difference should be respected. Aiotteko te kunnioittaa Irlannin äänestystä? Will you respect the Irish vote?
 • kunnioitusMitä tarkoittaa elämän kunnioitus? What does respect for life mean? On selvästi havaittavissa, mitä tämä kunnioitus merkitsee. You can see what this respect amounts to. Kunnioitus on arvokas ja tarpeellinen suhtautumistapa. Respect is a valuable and necessary attitude.
 • huomioidaKaikki kolme toimielintä ovat laatineet yhdessä ehdotuksen, joka tasapainottaa yhtäältä tarvetta saada tietoa ja toisaalta tarvetta huomioida vastaajille koituva taakka. The three institutions have together made a proposal that balances the need to have information, on the one hand, but also to respect the burden on respondents, on the other. Sijoittaja, huomioi pörssien pääsiäisaikataulu!Hyvä ympäristönsuunnittelu huomioi fyysisten tekijöiden ohella aina myös sosiaaliset sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät.
 • ottaa huomioonSe on hyvin kunnioitettava mielipide, jota ei kuitenkaan voida ottaa huomioon. It is a very respectable opinion, but it cannot be taken into account. Osallistamisessa pitäisi ottaa huomioon lasten suojeleminen ja noudattaa lakia. Integration should take into account the protection of children and should respect the law. Tällaisessa mekanismissa pitäisi ottaa huomioon siihen osallistuvien elinten menettelytavat ja etuoikeudet. Such a mechanism should respect the procedures and prerogatives of the institutions involved.
 • suhdeKaupallisilla panoksilla on läheinen suhde kysymykseen ihmisarvon kunnioittamisesta. Trading issues are closely linked to the question of the respect of human dignity. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen, demokratian ja kehityksen välinen suhde. In this respect, it is important to bear in mind the relationship between respect for human rights, democracy and development. Arvoisa puhemies, meidän on omaksuttava 2000-luvulla se perusajatus, että meillä on täysin uudenlainen suhde veteen. Mr President, we need to get used to the idea in the 21st century that we have to show water a completely new respect.

Definition für respect

Anwendungsbeispiele

 • He is an intellectual giant, and I have great respect for him
 • We do respect people for their dignity and worth
 • The mourners paid their last respects to the deceased poet
 • This years model is superior to last years in several respects
 • She is an intellectual giant, and I respect her greatly.
 • I respect your right to hold that belief, although I think it is nonsense.
 • They failed to respect the treaty they had signed, and invaded.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc