Englisch-Finnisch Übersetzung für remedy

  • lääkeMinulla saattaa olla teille lääke. I think perhaps I have a remedy for you. Uskoakseni paras lääke olisi huomattava vapauttaminen. In my view, the best remedy is a good dose of liberalisation. Tämä oli perinteinen lääke inflaation hillitsemiseksi, jota ei edes ollut. That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
  • parannuskeino
  • hoitoMikäli potilaalla on hengitysvaikeuksia ja sydämen toiminta on heikkoa, hoito aloitetaan välittömästi.Sairastamisen vuoksi on asioiden hoitoa laiminlyöty.Usein kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito annetaan ulkopulisille urakalla tehtäväksi.
  • korjataToivon, että aiotte korjata tämän puutteen. I hope you will remedy this lack. Tämä vääryys onkin syytä korjata. This is an injustice which needs remedying. Ideologisilla silmälapuilla ei tätä korjata. Ideological blinkers are not the way to remedy this.
  • muutoksenhakukeinoTämä on EU:n kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille äärimmäisen hyödyllinen muutoksenhakukeino EU:n toimielinten syyllistyessä huonoon hallintoon. This is an extremely useful remedy for the citizens, businesses and other organisations throughout Europe, confronted as they are with cases of maladministration within the European institutions.
  • parannusEikö tähän jo saada parannusta?maanparannuskäyttöjärjestelmään tehdyt parannukset
  • parantaaKorkeampi toimeenpanoviranomainen, jolla on vastaava päätäntävalta voisi ja hänen tulisi parantaa tilannetta. A senior official with appropriate power of decision can and must remedy this. Sen avulla asialle voidaan tehdä jotakin ja tilannetta voidaan parantaa. This initiative should go some way towards remedying and improving the situation. On tarpeen määritellä, missä ja mitä voimme parantaa ja korjata nämä erot. It is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.

Definition für remedy

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc