Englisch-Finnisch Übersetzung für regular

 • säännöllinenLäntisen ryhmän kanssa tehty säännöllinen yhteensovittaminen on myös tuottanut tulosta. Regular coordination with the Western Group has also borne fruit. Säännöllinen keskustelu aiheesta parlamentin kanssa on erittäin toivottua. A regular dialogue on this with Parliament is most welcome. Säännöllinen liikunta ei tarkoita, että liikuntaa olisi harrastettava aina, kun meillä on vapaa-aikaa. Regular exercise does not mean that we have to take exercise in every free minute.
 • säännönmukainenTästä on tultava säännönmukainen käytäntö. This needs to become a regular practice. Säännönmukainen ilmiö on myös se, että kansalliset tai alueelliset viranomaiset hakevat tehottomimmille hankkeilleen unionin tukea. What also happens regularly is that national or regional authorities submit their least effective projects for application for European aid. Alv- ja valmisteverojärjestelmien säännönmukainen toiminta riippuu entistä selvemmin tiiviistä yhteistyöstä kansallisten verohallintojen välillä. The regular operation of the VAT and excise systems depends to an ever greater extent on intense cooperation between the national tax authorities.
 • tavallinenArmeijan lähettämisestä tiibetiläisiin luostareihin käyttämällä aseiden ja terroristien etsintää tekosyynä on tullut tavallinen käytäntö. Sending the army into Tibetan monasteries on the pretext of looking for arms and terrorists has become a regular practice. Samalla Kambod?a on siirtymävaiheessa. Aiemmin pääasiassa humanitaarisesta avusta riippuvaisesta maasta on tulossa tavallinen kehitysmaa. Meanwhile, Cambodia is undergoing a transition - from being a country primarily dependent on humanitarian aid to being a regular developing country. Otan sen tavallisen.
 • kanta-asiakaskirkonkylän baarin kanta-asiakkaat
 • heikkoTuoksu oli hyvin heikko, hieman pähkinäinen.heikko esitys
 • normaaliTämä on täysin normaali menettely, joka toistuu säännöllisesti. This is a normal procedure that occurs regularly.
 • pysyväTämä pysyvä foorumi tuo säännöllisesti yhteen pk-yrityksiä ja luottolaitoksia. This standing forum provides a regular opportunity for small and medium-sized enterprises to meet lending institutions. Kun tupakkateollisuus on saanut nuoren kerran houkuteltua, sille on pääsääntöisesti taattu jälleen pysyvä asiakas. Once the tobacco industry has won over a young person, it is generally assured of another regular customer. Lehdistön mukaan emme voi mitenkään olla varmoja siitä, että tänä vuonna ei tule kaasukriisiä, josta on tulossa säännöllinen ja pysyvä tapahtuma. Judging from the press, we can by no means be sure that this year we will escape the gas crisis, which is becoming a regular fixture.
 • tavanomainenNyt tavanomainen BKTL:n prosenttiosuuden suuruinen supistus yhteisön talousarvioon vaikuttaa minusta erityisen huolestuttavalta. The now regular reduction in the Community budget as a percentage of GDP seems to me to be of particular concern. Tavanomaiset tervehdykset vaihdettiin päivittäin.
 • vakioasiakas

Definition für regular

Anwendungsbeispiele

 • regular clergy, in distinction from the secular clergy
 • He made regular visits to go see his mother
 • Walked" is the past tense of the regular verb "to walk
 • Maintaining a high-fibre diet keeps you regular
 • a regular genius; a regular John Bull
 • a regular flower; a regular sea urchin
 • Bartenders usually know their regulars by name
 • This gentleman was one of the architects regulars

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc