Englisch-Finnisch Übersetzung für real

 • todellinenSe on todellinen ja vakava ongelma. It is a real and serious problem. Se oli ja on edelleen todellinen uhka. That was and still is a real danger. Laiton maahanmuutto on todellinen ongelma. Illegal immigration is a real problem.
 • oikeaKokonaisuus on ainoa oikea totuus. The whole is the only real truth. Oikea luku on enemmän kuin kolme kertaa tuo luku. The real figure is more than three times that. Onko tämä todella oikea tapa puuttua todellisiin ongelmiin? Is this really how to face up to real problems?
 • real
 • aito. (EN) Kuten ymmärtänette, tämä on aito keskustelu. As you will appreciate, this is a real debate. Me emme kuitenkaan ole mikään pelkkä "ulottuvuus". Me olemme todellinen, aito parlamentti. But, please, we are no mere 'dimension'; we are a true, real Parliament. Vain niin rautateistä tulee aito vaihtoehto. Only in this way will the railways become a real alternative.
 • reaali-
 • reaalinenKansalaisille on tärkeää, että valuutta on vakaa ja että reaalinen ansiotaso ja ostovoima säilyvät. It is important to citizens that the currency is stable and that the real level of earnings and purchasing power remain unchanged. Alustavia merkkejä sen onnistumisesta on jo nähtävissä siinä tosiasiassa, että reaalinen BKT kasvoi 6,3 prosenttia vuonna 2010, mikä todistaa talouden elpymisestä. Initial signs of its success can already be seen in the fact that real GDP grew by 6.3% in 2010, providing evidence of a revival of the economy. Verkostoyhteiskunnassa reaalinen ja virtuaalinen maailma sulautuvat toisiinsa.
 • tosiRakennepoliittiset toimet, jotka näennäisesti ovat sukupuolineutraaleja, tarjoavat siis tosi asiassa mahdollisuuksia vain toiselle sukupuolelle, yleensä miehille. So in general, structural policy, which is ostensibly sexually neutral, only offers real opportunities to the opposite sex - to men. Tosi asiassa kyseessä oli imperialismin sisäisten konfliktien vahvistaminen energia-alalla ja ympäristön kaupallistaminen. The real issues were the intensifying of intra-imperialist conflicts in the energy sector and the commercialisation of the environment. Näytelmä Wilhelm Tellistä on tosi tarina.
 • ehtaSe on ehtaa tavaraa.
 • kiinteäAivan kuten todellisessa maailmassa rikollisuus on myös kiinteä osa virtuaalimaailmaa. Just as in the real world, crime is very much a part of the virtual world. Vauva alkoi syödä kiinteää ruokaa puolen vuoden iässä.Tarjalla on pienet kiinteät rinnat.
 • kunnonToiseksi, kauppa tarvitsee kunnon sysäyksen. Secondly, trade needs to be given a real boost. Ehkä heille voisi antaa jotain kunnon työtä, vaikkapa muutamia mietintöjä laadittavaksi. Perhaps you could give them some reports to do, some real work. Eurooppalaiset eivät tarvitse tukia vaan todellisia työpaikkoja, joista saadaan kunnon palkka. It is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.
 • puhdasOlen vakuuttunut siitä, että Raamattu, Jumalan sana, on ainoa hyvien normien ja aitojen arvojen puhdas lähde. I am convinced that the Bible, God' s word, is the only pure source of proper standards and real values. Todellisuudessa siinä on kuitenkin kyse hälyttävästä sekoituksesta, jossa yhtyvät holhous-Bryssel, sairaalloinen valvonnantarve, puhdas propaganda ja markkinoiden manipulointi. However, the real agenda is a disturbing mixture of Nanny Brussels, control-freakism, sheer naked propaganda and market fixing. Kauniit maisemat, hyvin hoidetut kylät, puhdas ilma, rauha ja hiljaisuus, hyvä ja terveellinen ruoka ja niin edelleen: ne ovat matkailuelinkeinon todellinen pääoma. Beautiful landscapes, well-kept villages, clean air, peace and quiet, good and healthy food, among other things, are the tourist industry’s real capital.

Definition für real

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc