Englisch-Finnisch Übersetzung für provide

 • varustaaPitäisikö varustaa hoitorakenteita ja tarjota lääkkeitä? Will it provide health care infrastructures and medicines? Keskuksen tehtävänähän on varustaa meidät ympäristöpolitiikan tiedoilla, jotta voisimme harjoittaa hyvää ympäristöpolitiikkaa. The Agency's task is to provide us with information about environmental policy so that we can conduct a good environmental policy. Kaikkien Euroopan parlamenttiin kustantamiemme edustajien hinnalla voisimme hankkia, varustaa ja huoltaa suuren opetussairaalan, ja rahaa jäisi vielä ylikin. For the price of our national representation we could afford to provide and equip and service a major teaching hospital - with some change left over.
 • edellyttääTämä edellyttää komissiolta keskitettyä panosta, sitä että tähän osoitetaan varoja. It requires a joint effort to provide the means for achieving such an end. Tämä kuitenkin edellyttää, että tunnusmerkistä selviää tilan numero. Provided that the holding number is on the tag, that is all that is needed. Tietopohjainen talous edellyttää sellaista näkemystä maailmasta, jonka ainoastaan kulttuuri voi tarjota. A knowledge-based economy implies a world view that only culture can provide.
 • tarjotaNiissä ei tarjota minkäänlaisia ratkaisuja. They do not provide any solution. Markkinoita koskeva politiikka voi tarjota vastauksia. Market policy can provide answers. Yritämme tarjota vastauksia tähän. We will try to provide answers to this.
 • toimittaaTästä syystä heille täytyy toimittaa täsmällistä tietoa. Therefore, they must be provided with accurate data. Me haluamme todellakin osoittaa solidaarisuutta ja toimittaa apua. Yes, we want to show solidarity and provide assistance. Pakolliset tiedot voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Mandatory information may also be provided electronically.

Definition für provide

Anwendungsbeispiele

 • It is difficult to provide for my family working on minimum wage.
 • Provide against disaster.
 • The contract provides that the work be well done.
 • Ill lend you the money, provided that you pay it back by Monday.
 • Dont bother bringing equipment, as we will provide it.
 • We aim to provide the local community with more green spaces.
 • He provides us with an alternative option.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc