Englisch-Finnisch Übersetzung für prospect

 • eteenpäin katsominen näkymä
 • etsiäAihe: Turkin hallituksen antama lupa etsiä hiilivetyjä EU:n jäsenvaltioiden yksinoikeudelliselta talousvyöhykkeeltä Subject: Authorisation from the Turkish Government for hydrocarbon prospecting within the exclusive economic zones of EU Member States
 • julkisivu
 • julkisivu kasvot
 • julkisivupillistö
 • kasvot
 • mahdollisuusSe on epäilemättä mahdollisuus, todellinen mahdollisuus, mutta se ei ole automaattinen oikeus. It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right. Mielestäni olisi parempi välttää kylmän sodan mahdollisuus. I would prefer it if there were no prospect of cold war. Olen sitä mieltä, että meidän on säilytettävä sanktioiden mahdollisuus. I think that we should hold the prospect of a sanction over them.
 • maisema
 • näköalaSen vuoksi iloitsen kollega Swobodan erinomaisesta mietinnöstä ja ennen kaikkea mietinnön kohdasta 12, jossa esitetään Makedonialle selkeä eurooppalainen näköala, EU-näköala. So I welcome Mr Swoboda' s excellent report, especially paragraph 12, which quite clearly maps out a European, an EU, prospect for Macedonia. Mäen harjalta oli hienot järvelle avautuvat näköalat.Tulevaisuuden näköalat ovat synkät
 • näkökenttä
 • näkymäSurullinen näkymä meidän vuosisadallamme. What a sad prospect for our century! Näkymä 25 jäsenvaltion unionista on nyt totta. The prospect of a Union of 25 is now a reality. Lisäksi tämä näkymä voi muodostaa myös keskipitkän aikavälin vaihtoehdon muissa tapauksissa. This is a prospect which can also constitute a medium-term alternative in other cases.
 • ToivoArvoisa puhemies, viime vuosien aikana Vietnamissa on todellakin näkynyt, että toivo talousuudistuksista lisääntyy. Mr President, the prospect of economic reform in Vietnam has certainly improved over the past few years. Jonain päivänä joku muu on tässä asemassa, vaikka en toivo näin tapahtuvan lähitulevaisuudessa, ja olette aivan oikeassa. I do not look forward to that as an early prospect, but one day others will take over and you are absolutely right. Toivo rauhan dynamiikasta oli tuohon niin lähellä olevaan aikaan nähtävissä sekä Israelissa että Palestiinassa, niin paljon tietoisuus näiden kahden kansan keskinäisestä riippuvuudesta oli edistynyt. At that time, not so long ago, the prospect of a peace process was in sight, in Israel as well as in Palestine, as a feeling of interdependence had grown up between the two peoples.
 • toivoArvoisa puhemies, viime vuosien aikana Vietnamissa on todellakin näkynyt, että toivo talousuudistuksista lisääntyy. Mr President, the prospect of economic reform in Vietnam has certainly improved over the past few years. Jonain päivänä joku muu on tässä asemassa, vaikka en toivo näin tapahtuvan lähitulevaisuudessa, ja olette aivan oikeassa. I do not look forward to that as an early prospect, but one day others will take over and you are absolutely right. Toivo rauhan dynamiikasta oli tuohon niin lähellä olevaan aikaan nähtävissä sekä Israelissa että Palestiinassa, niin paljon tietoisuus näiden kahden kansan keskinäisestä riippuvuudesta oli edistynyt. At that time, not so long ago, the prospect of a peace process was in sight, in Israel as well as in Palestine, as a feeling of interdependence had grown up between the two peoples.
 • varausMeillä on varaus ravintolan pöytään numero viisi.Kaivosviranomaisen hyväksyttyä varauksen voidaan hakea lupaa kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen eli kaivoslupa.Akuissa on vielä varausta jäljellä.

Definition für prospect

 • The region which the eye overlooks at one time; view; scene; outlook
 • A picturesque or panoramic view; a landscape; hence, a sketch of a landscape
 • A position affording a fine view; a lookout
 • Relative position of the front of a building or other structure; face; relative aspect
 • The act of looking forward; foresight; anticipation
 • The potential things that may come to pass, often favorable
 • A hope; a hopeful
 • Any player whose rights are owned by a top-level professional team, but who has yet to play a game for said team
 • The façade of an organ
 • To search, as for gold

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc