Englisch-Finnisch Übersetzung für project

 • hankeEurooppa on nykyään sosiaalinen hanke. Europe is a social project today. Näin hankkeesta tuli selkeä EU-hanke. The project thus clearly became an EU project. Tehkää tästä pääministerin oma hanke! Make it a project, Prime Minister!
 • projektiVoinko minä liittyä projektiin?
 • projisoidaMielenterveyspotilas projisoi kysellessään hoitajaltaan, miksi tämä on niin pakkomielteinen.
 • heijastaaMeidän tulisi heijastaa nämä viime vuosien ja vuosikymmenten todella positiiviset kokemukset tulevaisuuteen. We should project these explicitly positive experiences of recent years and decades into the future. Jako heijastaa puiteohjelman rakennetta, jonka poliittisen suunnitelman se muuttaa toiminnalliseksi realiteetiksi. This structure is a faithful reflection of that of the Framework Programme and translates the political project into reality. Mielestäni se heijastaa tukea, joka kansalaiset tuntevat Eurooppa-hankkeessa vuosien varrella tehtyä hyvää työtä kohtaan. I think this is reflective of the support there is amongst the citizens for the good work that the European project has done over many years.
 • ennustaaOn vaikea arvioida ja ennustaa tulevia ennen noiden kymmenen vuoden päättymistä. Forecasts and projections can hardly be made before the expiry of the ten-year period. Pitämällä strategian vakaana voimme parantaa mahdollisuuksia suunnitella ja ennustaa Euroopan unionin toimien vaikutuksia sekä varmistaa niiden jatkuvuuden ja tehokkuuden. By maintaining a stable strategy, we shall be able to improve how we project and forecast the impact of European Union policies and ensure that they continue and are efficient. On äärimmäisen vaikeaa ennustaa, kuinka 15 jäsenvaltion taloudet selviävät, kuinka YMP: n kustannukset kehittyvät, kuinka hakijamaat selviytyvät seuraavien viidestä kahdeksaan vuoden ajan. It is extremely difficult to project how the economies of the 15 members will go, how the cost of the CAP will go, how the applicant countries will go over the next five to eight years.
 • kohotaSavu kohoaa taivaalle.Metsän takana kohoavat vuoret.Entinen missi kohosi ministeriksi asti.
 • langetaNe eivät myöskään langeta rangaistuksia lainsäädännön rikkomisesta vaadittavassa määrin eivätkä valvo niin sanottuja romanihankkeita asianmukaisesti. Also, they do not enforce penalties for the violation of the law to the required extent, and do not supervise the so-called Roma projects appropriately. Lankesin ja loukkasin polveni.Ikäihmisen lankeamisesta saattaa seurata lonkkamurtuma.
 • noustaEsiin voi nousta kysymyksiä siitä, miten kaukana satama-alueella tietä voidaan pitää julkisena hankkeena ja missä kohdassa se siirtyy sataman vastuulle. There may be questions about how far into a port a road is considered a public project and the point at which this becomes the port's responsibility. Karannut ilmapallo nousi nopeasti näkymättömiin.Mökin piipusta nousi savua.
 • ojentaaVoisitko ojentaa sakset?Ei ole mukavaa ojentaa ilkikurisia lapsia.Tapahtuneen johdosta komppanian päällikkö oli velvollinen ojentamaan syyllisiä.
 • suunnitelmaEurooppalainen poliittinen suunnitelma on yhtä kuin laajentuminen. The European political project is one of enlargement. Tällainen on pääpiirteissään se poliittinen suunnitelma, jonka pohjalta työskentelemme. In general terms, then, this is the political project we are working on. Tässäpä on jälleen viesti, suunnitelma, jonka Eurooppa voi tuoda esiin ja josta me voisimme olla ylpeitä. This is yet another signal, another project which Europe is able to achieve and of which we can be proud.
 • tulla esiin
 • välittääNiiden on määrä vaihtaa kokemuksia ja välittää toisilleen tietoja hankkeista. They should exchange experiences and pass on information about projects to each other. Yritimme välittää hetken historiallisen ja jännittävän luonteen ja siirtää sen eteenpäin Euroopan kansoille. We brought a sense of trying to communicate the historical and exciting nature of the moment and to project that to Europe's publics. Yhteisön tutkimushankkeissa ei yleensä laadita mainitsemanne kaltaista erittelyä, mutta voin välittää huomautuksenne komission jäsenelle Busquinille. The kind of breakdown you mention is not normally done in Community research projects, but I can forward your remarks to Commissioner Busquin.
 • viestittää

Definition für project

 • A planned endeavor, usually with a specific goal and accomplished in several steps or stages
 • An urban low-income housing building
 • An idle scheme; an impracticable design
 • a raw recruit who the team hopes will improve greatly with coaching; a long shot diamond in the rough
 • A projectile
 • The place from which a thing projects
 • To extend beyond a surface
 • To cast upon a surface; to throw or cast forward; to shoot forth
 • To extend outward
 • To make plans for; to forecast
 • To present , to convey a certain impression, usually in a good way
 • To assume qualities or mindsets in others based on one's own personality
 • To draw straight lines from a fixed point through every point of any body or figure, and let these fall upon a surface so as to form the points of a new figure

Anwendungsbeispiele

 • Projects like Pruitt-Igoe were considered irreparably dangerous and demolished
 • a man given to projects
 • The CEO is projecting the completion of the acquisition by April 2007

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc