Englisch-Finnisch Übersetzung für profit

 • voitto
  Voitto on tärkeintä järjestäytyneessä rikollisuudessa. Profit lies at the heart of organized crime. Siitä syntyy 5-7 miljardin dollarin voitto vuosittain. It generates profits of between USD 5 and 7 billion dollars a year. Asiaa ei ratkaise liikevaihto eikä voitto, vaan kyse on turvallisuudesta. It is not about earnings and not about profits; it is about security.
 • hyödyttää
  Ja se on vielä ymmärrettävissä, että tällä kaikella hyödytetään Turkkia, mutta pitäisikö vielä hyödyttää Kaliforniaa! And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California! Mitä tämä kaikki hyödyttää?Kenen hyödyksi tämä koituu?
 • hyötyä
  Kaikki jäsenvaltiot voivat hyötyä siitä yhtä lailla. All Member States can profit from this equally. Mitä hyötyä kenellekään on siitä, että vesialueemme kalastetaan tyhjiksi? And what does it profit anyone to fish our waters out? Etusijalle ei saa asettaa lyhytaikaista hyötyä, kuten tilanne on tässä tapauksessa! Short-term profit must not be the main motive, as is the case here.
 • tuottaa
  Suuria voittoja voidaan tuottaa helposti. It is easy to make a large profit. Yksityisten yritysten pitää tuottaa voittoa välttääkseen yrityksen kaatumisen. Private companies must make a profit or else face their demise. Vapaaehtoistoiminta tuottaa kaikkialla voittoja, jotka ovat useita kertoja korkeampia kuin kustannukset. Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
 • tuotto
  Toisena näkökohtana ovat tuotto ja taloudelliset edut tai ympäristö ja suojelu. One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation. Asiakkaiden pitäisi olla viime kädessä tärkeämpiä kuin toiminnan tuotto, mutta näin ei valitettavasti aina ole. In the end, people should come before profit but, sadly, that is not always the case. Onko se 10, 20 vai 30 prosentin tuotto, ja onko kansalaistemme maksettava se? Is it 10, 20 or 30% profit and do our citizens have to pay that?
 • en
  Teollisuus tekee kaikkensa saadakseen voittoa. Industry will do everything for profit. Kuka tästä uudistuksesta kuitenkaan hyötyy? Yet who will profit from this reform? Näin ollen molemmat osapuolet hyötyvät Kiinan mallista. Thus, both sides profit from the Chinese model.
 • hyödyksi (+ allative)
 • hyödyttää (+ partitive)
 • hyötyä (+ elative)
 • [[käyttää]] [[hyvä
 • [[olla]] [[hyöty

Definition für profit

 • Total income or cash flow minus expenditures. The money or other benefit a non-governmental organization or individual receives in exchange for products and services sold at an advertised price
 • Benefit, positive result obtained
 • In property law, a nonpossessory interest in land whereby a party is entitled to enter the land of another for the purpose of taking the soil or the substance of the soil (coal, oil, minerals, and in some jurisdictions timber and game
 • To benefit , be of use to (somebody
 • To benefit, gain

Anwendungsbeispiele

 • Reading such an enlightening book on the subject was of much profit to his studies

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc