Englisch-Finnisch Übersetzung für prevention

  • ehkäiseminenEhkäiseminen on parantamista tärkeämpää. Prevention is more important than cure. Konfliktien ehkäiseminen on usein esityslistallamme. Conflict prevention is often on the agenda. Ennalta ehkäiseminen on kuin vahingon korjaaminen, ja tässä kaikessa on kyse ennalta ehkäisemisestä. Prevention is better than cure and this is all about prevention.
  • ehkäisyYhdistäkää tautien ehkäisy ja hoito. Combine prevention and treatment. Ensinnäkin syövän ehkäisy ja seulonta. firstly, prevention and screening. Ehkäisy on yhdistettävä rangaistuksiin. Prevention must be combined with penalties.
  • ennaltaehkäiseminenValvonta tarkoittaa sitä, että estetään mitään tapahtumasta, ja siksi toistan vielä kerran: tärkeintä on ennaltaehkäiseminen. To control is to prevent, and that is why I stress that prevention is essential. Periaate, että ennaltaehkäiseminen on parempi kuin parantaminen, on osoittautunut tässä todeksi. The principle that prevention is better than cure has proven to be true here. Kuten Hippokrates totesi jo 2 500 vuotta sitten, ennaltaehkäiseminen on parempi kuin hoito, ja tässä on järkeä. As Hippocrates said 2 500 years ago, prevention is better than cure, and that makes sense.
  • ennaltaehkäisyEnnaltaehkäisy on hoitoa parempi vaihtoehto. Prevention is better than cure. Ennaltaehkäisy toimii, mutta se kestää kauan. Prevention works, but it takes time. Olemmeko sitä mieltä, että ennaltaehkäisy tarkoittaa elämän ennaltaehkäisyä? Do we believe that prevention means preventing life?
  • torjuminenTorjuminen on oleellista sekä paikallisella että rajat ylittävällä tasolla. Prevention is vital, be it at local or cross-border level. Ilman entistä parempaa yhteistyötä niiden torjuminen ei onnistu. Without improved cooperation successful crime prevention is not possible. Tässä olemme keskittyneet kahteen tärkeään alaan. Ensimmäinen näistä on "ajokorttiturismin" torjuminen. We have focussed on two important areas here: firstly, the prevention of 'driving licence tourism'.
  • torjuntaPetosten torjunta on erittäin tärkeä kysymys. The prevention of fraud is a very important issue. Tulvan torjunta on klassinen esimerkki solidaarisuudesta. Flood prevention is a classic example of solidarity. Direktiivin tavoitteena ei ole enää rikollisuuden torjunta. This Directive no longer has crime prevention as a goal.

Definition für prevention

Anwendungsbeispiele

  • a fire prevention campaign

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc