Englisch-Finnisch Übersetzung für predominantly

  • etupäässäVakautus- ja assosiaatioprosessin merkitys Serbiassa tapahtuville uudistuksille ja Euroopan unioniin etupäässä myönteisesti suhtautuvan hallituksen kannatukselle on kiistaton. The importance of the stabilisation and association process for reform in Serbia and for supporting the predominantly pro-European government is beyond dispute. Niihin on useimmiten syynä Kolumbiassa jatkuva sisäinen aseellinen konflikti, ja niitä tekevät etupäässä laittomat aseelliset ryhmät. The continuing internal armed conflict in Colombia is at the root of most of those violations, which are predominantly committed by illegal armed groups. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen valiokunnassa pidetyssä kuulemistilaisuudessa esitettiin myös etupäässä perusteluja kansainvälisen sammumisen puolesta. A hearing before a Select Committee of the British House of Commons was also presented predominantly with arguments in favour of international exhaustion.
  • lähinnäInnovaatioiden on tähän asti katsottu liittyvän lähinnä huipputeknologian tuotteisiin. Up to now, innovation has predominantly been seen as a high-tech product. Valtiovarainministerit ajattelivat taas lähinnä samalla tavalla kuin tilintarkastajat. The Ministers for Finance again thought predominantly like accountants. Vielä tänäkin päivänä niitä kuitenkin pidetään usein vieraana osana nykyisin lähinnä islamilaisella alueella. Yet these days they are often seen as an alien element in what is now a predominantly Islamic area.
  • miesvaltainenLopuksi toteaisin, että autoteollisuus on merkittävä työllistäjä ja usein hyvin miesvaltainen työpaikka, ja se saa täyden tukemme. Finally, I would like to say that the car industry is an important workplace, an often predominantly male workplace, and it has our full support. Työpaikkani on miesvaltainen.miesvaltainen ala
  • naisvaltainenKätilöt ja hammashoitajat naisvaltaisimmat ammattiryhmät vuonna 2005 (stat.fi
  • valtaosaltaanTämä valtaosaltaan islamilainen maa pyrkii löytämään ratkaisuja pelottaviin ongelmiin samalla, kun sen ongelmina ovat erittäin suuri väestötiheys, luonnonmullistukset ja köyhyys. This predominantly Muslim country is attempting to find solutions to daunting problems in the face of a very high population density, natural disasters and poverty.
  • valtaosinMyönteinen mielikuva valtaosin kristillisiin arvoihin perustuvasta Euroopasta on kärsinyt parlamentin vasemmiston johtamasta propagandakampanjasta. The positive image of a predominantly Christian Europe has suffered as a result of the propaganda campaign led by the Left in this House. Koska kyseinen alue on valtaosin maaseutua – 70 prosenttia ihmisistä asuu maaseudulla – se on useimpia muita alueita alttiimpi toiminnan siirtojen vaikutuksille. Being a predominantly rural region – 70% of the people live in rural areas – it is more vulnerable than most to the effects of relocation.

Definition für predominantly

  • In a predominant manner. Most commonly or frequently by a large margin

Anwendungsbeispiele

  • The membership is predominantly elderly, 90% are over age 60.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc