Englisch-Finnisch Übersetzung für overview

  • yleiskuvaMeidän on mahdollista saada tilanteesta paljon parempi yleiskuva. We will be able to get a much better overview of the situation. Nykyisessä tilanteessa yleiskuva ja kokonaisnäkemys puuttuvat. As matters now stand, there is no overview or comprehensive vision. Yleiskuva käytännöstä on ainakin yhtä tärkeä kuin lainsäädäntö. The overview of the practice is at least as important as legislation.
  • katsausKevään kertomukseen sisältyvä katsaus on selkeä. The overview provided in the Spring report is very clear. Kaiken kaikkiaan katsaus osoittaa Lissabonin strategian pätevyyden. In essence, the overview confirms the validity of the Lisbon strategy. Asiakirjasta käyvät ilmi petokset ja sääntöjenvastaisuudet, ja siihen sisältyy OLAFia koskeva katsaus. Fraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
  • yleiskatsausNäin käytännön täytäntöönpanosta on mahdollista muodostaa yleiskatsaus. This will allow for a general overview of practical implementation. Tämä oli lyhyt yleiskatsaus komission kannasta tässä asiassa. That is a brief overview of the Commission’s position on this issue. Haluamme myös, että henkilöstöstä ja virastojen taloudellisista kustannuksista tehdään parempi yleiskatsaus. We also want a better overview of the personnel and financial costs of the agencies.

Definition für overview

  • A brief summary, as of a book or a presentation
  • An inspection
  • To engage in an overview; to provide a brief summary

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc