Englisch-Finnisch Übersetzung für operation

 • operaatioAtalanta-operaatio on kuitenkin riittämätön. Operation Atalanta is inadequate, however. Althea ei kuitenkaan ole vain EU:n operaatio. However, ALTHEA is not just an EU operation. Kuten tiedämme, operaatio on hyvin pieni. It is a very small operation, as we know.
 • laskutoimitus
 • leikkausUskon, että jälkeenpäin voitaisiin sanoa: "Leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli." I believe it will subsequently be possible to say, 'The operation was a success, but the patient died.' Miettikää, mitä voi tapahtua, jos työaikaa koskevia sääntöjä rikotaan lääkäreiden osalta: tämä voi johtaa siihen, että kirurgin on tehtävä monimutkainen leikkaus 23 tunnin päivystämisen jälkeen. Consider what may happen if working time rules are breached in the case of doctors: that could lead to a surgeon having to perform a complicated operation after being duty for 23 hours. Ja nyt tulee Kairon hallintotuomioistuimen päätös sallia naisten ympärileikkaukset julkisissa sairaaloissa, mitätöiden näin terveysministeriön päätöksen kieltää kyseinen leikkaus. And now, the Administrative court in Cairo proposes to allow public hospitals to carry out excisions in women, so reversing a decision of the Minister for Health which banned that operation.
 • toimintaJokapäiväinen toiminta ei ole kriisissä. There is no crisis of day-to-day operation. Sen vuoksi sen käytännön toiminta on riittämätöntä. As a result, its practical operation is inadequate. On siis olemassa kaksi eri toiminta-alaa. There are therefore two distinct areas of operation.
 • toimintoKoko tämä toiminto on selvästikin suunniteltu alusta alkaen pohtimatta lainkaan ihmisten jokapäiväisessä elämässä kohtaamia ongelmia. Obviously, this entire operation was conceived from the outset with no regard whatsoever for the difficulties people come up against in their day-to-day life. Sitä vastoin liikenneinfrastruktuurien maksaminen on luonteeltaan lopullinen toiminto, jolla hankitaan lopulliset resurssit, jolloin sijoitusten suhdannekierto voidaan saattaa loppuun. However, paying for transport infrastructures is a more final operation which involves providing final resources that will allow the economic cycle of investment to be brought to a close. Tässä laitteessa on monta toimintoa.

Definition für operation

Anwendungsbeispiele

 • It is dangerous to look at the beam of a laser while it is in operation.
 • The police ran an operation to get vagrants off the streets.
 • The Katrina relief operation was considered botched.
 • We run our operation from a storefront.
 • They run a multinational produce-supply operation.
 • She had an operation to remove her appendix.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc