Englisch-Finnisch Übersetzung für moderately

  • kohtalaisenSaavutettu tulos on kuitenkin myönteinen ja kohtalaisen tyydyttävä. The outcome that has been achieved is, however, positive and moderately satisfying. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat tehottomia tai vain kohtalaisen tehokkaita. The Court is of the opinion that control systems in the Member States are generally ineffective or moderately effective. Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät eivät olleet yleensä vaikuttavia tai olivat vain kohtalaisen vaikuttavia, ja niiden toimintaa koskeva komission valvonta oli vain kohtalaisen vaikuttavaa.” The supervisory and control systems in the Member States were generally ineffective or moderately effective, and the Commission maintains only a moderately effective supervision of their functioning.'
  • kohtalaisesti
  • kohtuullisenVuoden 2005 talousarvioesityksen kannalta olisi parasta, jos kaikki kolme toimielintä voisivat olla kohtuullisen tyytyväisiä lopputulokseen. The best conclusion for this 2005 draft budget would be for the three institutions to be moderately satisfied with the final result. Purvisin mietinnössä pyritään järjestämään korkeariskisten sijoitusrahastojen paluu Eurooppaan ja avaamaan niiden tuotteet asteittain "kohtuullisen varakkaille sijoittajille". Mr Purvis’s report seeks to arrange a comeback for hedge funds in Europe and to gradually open their products to ‘moderately affluent investors’. . (EN) Yritän vastata niihin kolmeen kysymykseen, joita arvoisat jäsenet esittivät tämän keskustelun aikana, ja toivon voivani antaa kohtuullisen tyydyttävät vastaukset. I just want to try to answer three questions that were put during the debate by honourable Members and I hope I can do so in a way which is moderately satisfactory.
  • kohtuullisesti
  • maltillisestiMeidän on edettävä tässä kysymyksessä hyvin maltillisesti. In this matter we must progress more moderately. Komission jäsen vastasi hyvin maltillisesti kommentoidessaan parlamentin eri jäsenten puheenvuoroja ja vastatessaan niihin. The Commissioner responded very moderately in his own comments and in his answers to speeches from various Members. Tässä asiassa en ole lainkaan tyytyväinen siihen, että puheenjohtajamaa sanoo, että meidän on reagoitava, mutta maltillisesti. In that respect I am not entirely reassured by the words of the President-in-Office when he says that we should respond, but moderately.
  • rauhallisesti

Definition für moderately

  • In a moderate manner
  • To a moderate extent or degree

Anwendungsbeispiele

  • During the debate, they disagreed plainly, but moderately.
  • They were at least moderately happy with their bonuses.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc