Englisch-Finnisch Übersetzung für make up

 • keksiä
  Bell keksi puhelimen.Keksin vain koko jutun.Nyt keksin!
 • meikata
 • sepittää
  Sepitin koko jutun.Meidän piti sepittää runoja.
 • ehostaa
 • hyvittää
  Nyt on tullut aika hyvittää hukkaan menneet vuodet. The time has now come to make up for years and years of lost time. Euroopan parlamentti yrittää nyt hyvittää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden viivästyksen. This voice from the European Parliament is striving to make up for 10 to 20 years of delay. Tästä syystä katson, että komission pitäisi todellakin hyvittää asia ja jättää sen mukaisesti ylijäämä palauttamatta. So I do believe that the Commission should indeed make up the cash and that this year's surplus should be cut back accordingly.
 • korvata
  Tehkäämme enemmän, jotta voisimme korvata tämän nyt. Let us do more to make up for this now. Kuinka Kreikka aikoo korvata tämän menetyksen? How will Greece make up for the missing power? Menetettyä aikaa on vaikeaa korvata, mutta voimme oppia siitä jotain. It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
 • muodostaa
  Maaseutu muodostaa yli 80 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja 25 prosenttia väestöstä asuu siellä. Rural areas make up over 80% of the EU' s territory and 25% of the population live in them. Jäsenvaltioiden lähettämien diplomaattien on tarkoitus muodostaa ainoastaan kolmannes koko diplomaattikunnasta. Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps. Kehotan, että annatte yleisölle tasapuolisen mahdollisuuden muodostaa oman mielipiteensä. I urge you to give the public the opportunity to make up their own minds in a fair-minded manner.
 • sopia
  Asiastahan on sovittu, siitä löytyy mustaa valkoiselta.Pääsimme yhteisymmärrykseen ja sovimme asiasta.Sorkkarauta sopii koirankopin hajottamiseen.
 • tehdä sovinto
 • valmistaa
 • meikki
 • taittaa
  taittaa matkaa

Definition für make up

Anwendungsbeispiele

 • He can make up the time next week
 • I plan to make up for my failed midterm
 • Cuba took limited free market-oriented measures to alleviate severe shortages of food, consumer goods, and services to make up for the ending of Soviet subsidies
 • He was a great storyteller and could make up a story on the spot
 • I can make up a batch of stew in a few minutes, but it will take a few hours to cook
 • Lets leave as soon as I make up my face
 • They fight a lot, but they always manage to make up

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc