Englisch-Finnisch Übersetzung für join

 • liittyäKuka päättää sen, kuka voi liittyä Euroopan unioniin? Who decides who will join Europe? Sitten muut maat voivat myöhemmin liittyä mukaan. Other countries can join in later. Heidän ei olisi ikinä pitänyt liittyä euroalueeseen. They should never have joined the euro.
 • liitosHaminan ja Vehkalahden liitoksessa kaupungin nimeksi jäi Hamina, mutta sen vaakunaksi hyväksyttiin Vehkalahden vaakuna.Yleisin sauvarakenteiden liitos on nivel.Liitoksen vetokapasiteetti on 20 % liitoksen leikkauskapasiteetista.
 • liittääYhteinen toimielinjärjestelmä liittää meidän peruuttamattomasti yhteen. A single institutional framework joins us together irreversibly. Maita ei saa liittää unioniin toisen luokan jäseninä, ja niille on myönnettävä yhtäläiset oikeudet heti jäsenyyden alettua. They must not join as second-class members, but instead have equal rights from day one. Siinä on teille tärkeä tehtävä, arvoisa puhemies: liittää koko parlamentti tähän taisteluun. Herein lies an important task for you, Mr President: to join the whole of Parliament in this fight.
 • yhtyäHaluaisin siis yhtyä tähän vastalauseeseen. I would therefore like to join this protest. Haluan yhtyä Guy Verhofstadtia kohtaan esitettyyn kritiikkiin. I would like to join in Mr Verhofstadt's criticism. Arvoisa puhemies, haluaisin yhtyä vastalauseeseen. Mr President, I should like to join in this protest.
 • kiinnittääMielestäni nyt on aika kiinnittää myös huomiota siihen, kuinka voidaan välttää se, että samalla kun autamme työttömiä, heitä tulee kuitenkin koko ajan lisää. I think it is now time to look also at how, whilst helping the unemployed, we can stop more and more unemployed people from joining them. Tämän vuoksi korostan Nabucco-hankkeen ratkaisevaa merkitystä ja yhdyn mietinnössä esitettyyn kehotukseen kiinnittää yhä enemmän huomiota hankkeen menestyksekkääseen kehitykseen. Therefore, I insist on the crucial importance of the Nabucco project and I join the report in its call to pay increased attention to its successful development. Haluan kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että viimeisenä järjestelmän piiriin tulevilla eli nuorilla ei ole enää niitä, jotka tukevat heitä omalla palkkatyöllään. I would like to draw attention to the fact that the last to join the system – the young – will no longer be able to find the people who are supposed to support them later with their wages.
 • kohdataNäiden vuosien aikana, jolloin maat ovat unionin jäseniä, mutta eivät vielä EMU: n, ne voivat kohdata maksutasevaikeuksia. So there will be a period when countries which have joined the EU but not the EMU could well encounter balance of payments problems. Kohdata autiolla tiellä.Junat kohtaavat pysähtymättä Tampereen ja Toijalan välillä.
 • yhdistääTe, arvoisa komission jäsen, sanoitte, että eräät jäsenvaltiot voivat nyt yhdistää voimansa. You said, Commissioner, that some Member States are now allowed to join forces. Siksi meidän on hyvin tärkeää yhdistää voimamme neuvottelukierroksen päättämiseksi. It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion. Nyt on aika yhdistää voimamme sen varmistamiseksi, että saavutamme tavoitteen. This is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
 • yhdistyäMielestäni on hävettävää, että me naiset emme voi yhdistyä ympäri maailmaa. I find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world. Aloimme rakentaa perustaa yhteiskunnalle, joka perustuu demokratiaan, vapauteen ja suunnitelmaan yhdistyä Eurooppaan. We began to build the foundations of a community based on democracy, freedom and the prospect of joining Europe. Valtiot voisivat myös yhdistyä erilaisiksi alueellisiksi ryhmiksi Itämeren valtioiden, Baltian valtioiden ja Välimeren valtioiden tapaan. Nations such as the Baltic and Baltic Sea countries and the countries around the Mediterranean could also join together in different regional groups.
 • yhdistyminen
 • yhteysSen ansiosta uudet valtiot voivat liittyä siihen, ja lisäksi voidaan luoda yhteys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin. It will enable other states to join, including a link to Great Britain and Ireland. Niiden välillä on selvä yhteys esimerkiksi suhteessa oikeuteen kuulua ammattiliittoon ja Kiinan työntekijöiden mahdollisuuteen vaatia parempia työoloja. There is an obvious link between them, for example in relation to the freedom to join a trade union, and the ability of workers in China to mobilise and demand better working conditions. Onko tekijöiden välillä yhteys?

Definition für join

 • An intersection of piping or wiring; an interconnect
 • The act of joining something, such as a network
 • The lowest upper bound, an operation between pairs of elements in a lattice, denoted by the symbol
 • To connect or combine into one; to put together
 • To come together; to meet
 • To come into the company of
 • To become a member of
 • To produce an intersection of data in two or more database tables
 • To unite in marriage
 • To enjoin upon; to command
 • To accept, or engage in, as a contest

Anwendungsbeispiele

 • The plumber joined the two ends of the broken pipe
 • We joined our efforts to get an even better result
 • Parallel lines never join
 • These two rivers join in about 80 miles
 • I will join you watching the football game as soon as I have finished my work
 • Many children join a sports club
 • Most politicians have joined a party
 • By joining the Customer table on the Product table, we can show each customers name alongside the products they have ordered
 • to join encounter, battle, or issue

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc