Englisch-Finnisch Übersetzung für hamper

 • estääTämä törkeä vallan hyväksikäyttö estää kehityksen ja pitää yllä köyhyyttä. Crude misuse of power hampers development and perpetuates poverty. Toiseksi lainsäädännöllä ei pitäisi estää vaan pikemminkin edistää innovaatiota. Secondly, legislation should not hamper, but rather promote, innovation. Nykyinen sammumiseen perustuva järjestelmä voisi estää sähköisen kaupankäynnin kehitystä. The present exhaustion regime could hamper the development of e-commerce.
 • ehkäistäEpidemia pystyttiin ehkäisemään.Sen kehitystä voi ehkäistä.
 • esteSillä tavalla estetään mielipiteen muodostusta. In this way opinion forming is hampered. Lainsäädännön erilaisuus on kaupan este. The differences in regulations are hampering trade. Esteen ilmetessä ilmoittakaa siitä viipymättä.
 • haitataVastaavasti aiomme varmistaa, että ACTA-sopimuksella ei haitata rinnakkaislääkkeiden saantia. Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines. Meidän ei pitäisi tehdä mitään, mikä voisi haitata meillä jo olevaa elintarviketuotannon perustaa. We should not be doing anything to hamper the food production base that we already have. Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska pelkään, että se voi haitata perinteisten siementen viljelyä. I voted against this report because I fear that it may hamper the cultivation of traditional seed.
 • kahlitaHänet oli kahlittu lattiaan kiinni.Työni kahlitsee minua.
 • korikori kaljaa
 • panna koriin
 • pidäke
 • pidättääsumma, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun tuloista on pidätetty ennakkoveroKaikki oikeudet pidätetään.~ virantoimituksesta
 • pyykkikori
 • vaikeuttaaMitkä voimat haluavat vaikeuttaa normaalia parlamenttikäsittelyä? Which powers wish to hamper a normal parliamentary discussion? Tämä umpikuja vaikeuttaa voimakkaasti edelleen köyhien maiden kehittämistä. This impasse hampers even further the development of these countries. Rekisteröinnin tarkoituksena ei ole rajoittaa tai vaikeuttaa edunvalvojien työtä. The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.

Definition für hamper

 • A large basket, usually with a cover, used for the packing and carrying of articles or small animals
 • A wicker or plastic basket specifically for holding laundry , as opposed to a covered wicker basket which is a true hamper
 • To put into a hamper
 • To put a hamper or fetter on; to shackle
 • To impede in motion or progress
 • A shackle; a fetter; anything which impedes

Anwendungsbeispiele

 • a hamper of wine
 • a clothes hamper
 • an oyster hamper, which contains two bushels
 • Competition pigeons are hampered for the truck trip to the point of release where the race back starts

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc