Englisch-Finnisch Übersetzung für generate

  • synnyttääSuuremmat markkinat synnyttävät lisää kaupankäyntiä, mikä puolestaan synnyttää lisää työpaikkoja. A bigger market generates more business and more business generates more jobs. Yhteistyöpolitiikan pitäisi synnyttää yhteisiä kehityspolitiikkoja. Cooperation policy should generate policies of co-development. Tällä hetkellä WTO synnyttää enemmän kriisejä kuin se voi ratkaista. The World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
  • generoidageneroida sähköä
  • herättääYmmärrän, että tämä asia herättää voimakkaita tunteita.I can understand that this cause generates strong emotions. Sellaisista GMO:ista puhuminen, joita ei ole hyväksytty EU:ssa, herättää tietysti levottomuutta. Of course it will generate unease if there is talk of banning GMOs in the EU. Irlannissa, jossa vaaditaan kansanäänestys, on vaikeata herättää innostusta Amsterdamin sopimusta kohtaan. It will be difficult in Ireland, where a referendum is required, to generate enthusiasm for the Amsterdam Treaty.
  • kehittääEnsisijaisesti tulee kehittää uusiutuvia energialähteitä, jotka tuottavat sähköä. Renewable sources of energy that generate electricity should be given preferential development.
  • tehdäTämä pitäisi tehdä niiden varainhoitoa koskevien määräysten mukaisesti, jotka koskevat kaikkia muita tuotettuja varoja. This should be done in line with the Financial Regulations which apply to all other generated resources. Ei siis ole selvää, miltä pohjalta te aiotte tehdä poikkeuksia ydinvoimasta tuotetun energian kohdalla. So it is not very clear what your legal basis is for exemptions for electricity generated using nuclear energy. Vai turvaudutaanko valtion talousarvioihin - kuten joku hallitus yrittää tehdä - väliaikaisen hyvän olon luomiseksi? Or will recourse be had to public budgets - as a certain government tried to do - to generate a temporary euphoria?
  • tuottaaTämä on ainoa tapa tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. This is the only way to generate European value-added. Yhdysvallat tuottaa 25 prosenttia, Japani 8 prosenttia ja Kiina 8 prosenttia maailman BKT:sta . The United States generates 25%, Japan 8% and China 8% of world product. Siitä riippuu 6 500 työpaikkaa, ja se tuottaa noin 800 miljoonaa euroa vuosittain. It sustains some 6 500 jobs and generates around EUR 800 million annually.

Definition für generate

Anwendungsbeispiele

  • The discussion generated an uproar
  • Adding concentrated sulphuric acid to water generates heat
  • They generated many offspring
  • Rotating a circle generates a sphere

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc