Englisch-Finnisch Übersetzung für forward

 • eteenpäinOsapuolten on päästävä eteenpäin. The parties must move forward. Meidän on opittava ja mentävä eteenpäin. We must learn and move forward. Se on myönteinen askel eteenpäin. That is a positive step forward.
 • hyökkääjä
 • välittääOdotan, että voin välittää tämän viestin ensi viikolla Australiaan. I look forward to delivering that message next week in Australia. Tämän tarkistamisen tulokset komissio välittää neuvostolle vuoden 2000 kuluessa. The Commission will forward the results of this review to the Council during the year 2000. Lähetitte minulle kirjeen, jonka aion välittää työjärjestystä käsittelevälle valiokunnalle lopullista tulkintaa varten. You wrote me a letter which I shall forward to the Rules Committee in order to have a definitive interpretation.
 • ennustettu
 • eteenMeidän on katsottava eteen- eikä taaksepäin. We must look forward and not back. Katsokaamme mieluummin eteen- kuin taaksepäin. Let us look forwards rather than backwards. Olen näin ollen sitä mieltä, että asian eteen tehty työ on rakentava edistysaskel. I therefore think that work done in this respect is a positive step forwards.
 • etinen
 • etu-
 • etummainen
 • keulaAlus kyntää merta keula vaahdoten.Tämän kärryn keulilla on yli 500 hevosta.
 • kokkaEmäntä istuu mielellään kokassa.Kokkaan oli tehty pieni hytti, jossa saattoi säilyttää veneen tarvikkeita.
 • lähettää edelleen
 • lähettää eteenpäin
 • lähtienTästä hetkestä lähtien asiat muuttuvat. From that moment forward, things change. Hän johtaa Eurooppa-neuvoston työtä ja vie sitä eteenpäin 1. tammikuuta lähtien. He will lead the European Council's work and take it forward from 1 January. Tämä tuki on kasvanut tasaisesti vuodesta 2002 lähtien, vaikka Turkki ottaa enemmän askelia taaksepäin kuin eteenpäin. This has increased steadily since 2002, although Turkey is taking more steps backward than forward.
 • odotettuALDE-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä sosiaalipaketti on odotettu askel kohti sellaisen Euroopan yhteisön rakentamista, jossa eurooppalaisista välitetään. on behalf of the ALDE Group. - Mr President, this social package is a welcome step forward in the building of a European community which cares for its citizens. Olisimme halunneet, että pitkään odotettu teollisuuspolitiikkaa koskeva lainsäädäntöehdotus olisi jätetty käsiteltäväksi ja vastaavasti raaka-ainepolitiikassa olisi edetty. We would have liked a legislative proposal to be tabled on the long-awaited industrial policy, and likewise there should have been a step forward with the raw materials policy. Verts/ALE-ryhmän puolesta. - (DE) Arvoisa puhemies, EU:n alkoholistrategiaa on odotettu jo kauan, mutta sitä olisi mielestämme pitänyt ajaa eteenpäin pontevammin ja rohkeammin. on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, a European alcohol strategy is long overdue, but we would have liked to have seen it brought forward more boldly and courageously.
 • tulevaEi ole kyse sen tarpeellisuudesta Euroopan kehittämisessä edelleen vaan sen uskottavuudesta varmistettaessa, että tuleva kehitys saa hyväksynnän. It is not a question of its necessity as regards moving Europe forward but its credibility in ensuring that the steps forward are accepted. Tuleva standardointipaketti perustuu myös 3. heinäkuuta 2009 julkaistuun valkoiseen kirjaan "Tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin nykyaikaistaminen EU:ssa - kehitysmahdollisuudet". The forthcoming 'Standardisation Package' will also build on the White Paper of 3 July 2009 on Modernising ICT Standardisation in the EU - The Way Forward. Kukaan ei kuitenkaan voi sanoa, että vakaus- ja kasvusopimuksen tässä versiossa otettaisiin huomioon tuleva kehitys ja edistettäisiin euron vakautta vastaisuudessa. However, nobody will be able to say that this version of the Stability and Growth Pact is forward looking and will contribute towards the future stability of the euro.
 • uskalias
 • uskallettu

Definition für forward

  Häufigste Anfragen

  Beliebte Wörterbücher

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2022 Übersetzung.cc