Englisch-Finnisch Übersetzung für false

 • väärä
  Tämä on täysin väärä perustelu. This argument is utterly false. Tämä osoittaa, miten väärä lähestymistapanne on. This shows just how false your approach is. Näin nimittäin luodaan väärä kuva ihmisille. In this way people are given a false impression.
 • epätosi
 • vale-
 • epälojaali
 • epärehellinen
 • epävireinen
  Kitara ei ole käytännössä epävireinen, jos jokaisen kitaran kielen vire on pudonnut puoli sävelaskelta.
 • falski
  Tuo vaatimattomuus kuulosti aika falskilta.Minusta tämän "tähtisopraanon" laulu oli paikoin falskia.
 • keino-
 • keinotekoinen
  Turvallisuuden ja vapauden välinen dilemma on keinotekoinen. The security/freedom dilemma is a false one.
 • kelvoton
  Se kelvoton vävypoikani on taas työttömänä!
 • perusteeton
  Perusteeton laajentumisen lykkäämisellä pelotteleminen on näin ollen mielestäni hyödytöntä ja turhaa. I see no merit, therefore, in raising any false spectre of delay.
 • petollinen
  petollinen luonnepetollisen ohut jää
 • teko-
 • vale
  Kaikki tämä on ehdottomasti valetta, ja tarkoituksena on pelkästään helpottaa joukkomurhan toteuttamista. All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre. valeraskaus, valekuolemavalepolttopiste
 • valheellinen
  Niille on esitetty valheellinen kuvaus. They have been given a false prospectus. Ja valheellinen kansankiihotus vain lamaannuttaa tämänkaltaisen vakavan ongelman ratkaisun. And false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem. Tämä tarina, joka alkaa 1940-luvun lopulta, on surullinen tarina, joka päättyi siihen, että heistä luotiin valheellinen aate. This story, going back to the late 1940s, is a sad story which ended in creating a false idea about them.
 • väliaikainen
  Jopa väliaikainen pois sulkeminen saattaa mahdollistaa sen, että keksitään uusia itsenäisen työnteon vilpillisiä muotoja ja että häikäilemättömät työnantajat pääsevät kiertämään työehtosopimuksia. Even a temporary exclusion might open up the possibility of imaginative new forms of false self-employment and of collective arrangements being dismantled by unscrupulous employers.
 • virheellinen
  Ja politiikassa virheellinen käsitys tuottaa valheellisia tuloksia. And in politics, false realities produce false results. Tämä on kuitenkin virheellinen ja vaikeasti ymmärrettävä väite. But that is a false argument and a difficult one. Ajatus siitä, että Yhdysvallat aiheutti sisäisen juovan Eurooppaan, on virheellinen. The idea that the United States engendered an internal split in Europe is false.
 • aiheeton
 • epäluotettava
 • keino- (prefix)
 • teko
  vaikka se olisi viimeinen tekoni.Se teko oli vakaasti harkittu.Sellaista tekoa ei tekemättömäksi saa.
 • teko- (prefix)
 • vaara
  Suurta universaalia harmoniaa ja suurta universaalia partituuria uhkaa siis vaara, puuttuvan molekyylin riitasointu. There is therefore a risk involved in the great universal harmony and the great universal division; there is the risk of a false, yet to be found, molecular note. Vaara vaanii liikenteessä.olla vaarassa
 • vale- (prefix)

Definition für false

 • one of two states of a Boolean variable; logic 0

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc