Englisch-Finnisch Übersetzung für definitive

  • definitiivinen
  • lopullinenEstradiolin käytön lopullinen kielto on itsestään selvä. The definitive ban on using oestradiol stands to reason. Lopuksi lopullinen alv-järjestelmä. Finally, there is the definitive VAT system. Komission ehdotus ei ole lopullinen ratkaisu. The Commission proposal is not a definitive solution.
  • määrättyEläinten rehuilla, jotka sisältävät lääkeaineita tai niihin ennalta sekoitettuja antibioottisia lisäaineita, on yksi hyvin tarkasti määrätty tehtävä suurissa yksiköissä: sairaiden eläinten hoitaminen. Medicated feed or feed containing pre-mixed antibiotic additives have one very definitive purpose on large units: to treat sick animals.
  • ratkaisevaUskon, että tämä on, omista mielipiteistäni riippumatta, ratkaiseva tekstiviittaus. I believe that, setting aside my opinions, this is the definitive textual reference. Uskomme, että vaikka maantieteellinen alkuperä on tärkeä tekijä, se ei varmastikaan ole lopullinen tai ratkaiseva tekijä. We believe that while geographical origin is important, it is certainly not the conclusive or definitive factor. Euroopan parlamentin aseman ratkaiseva vahvistaminen lainsäädäntömenettelyssä voidaan myös mainita, sillä kyse on asiasta, jota meidän on edistettävä. The definitive strengthening of Parliament’s role as co-legislator might also be mentioned, this being something that we need to promote.
  • yleispostimerkki

Definition für definitive

Anwendungsbeispiele

  • a definitive word

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc