Englisch-Finnisch Übersetzung für debt

 • velkaPutosiko velka, eikä pelkästään Kreikan velka, koskaan johdonmukaisesti 60 prosenttiin? Did the debt, not just the Greek debt, ever drop consistently to 60%? Onko olemassa sellaista asiaa kuin hyvä velka? Is there such a thing as good debt? Julkinen velka on vakava ongelma. Government debt is a serious problem.
 • luottokorttivelkaOnko 3000 euron luottokorttivelka paljon?
 • saneerausvelkaSaneerausvelka on ilmoitettava saneerauksen selvittäjälle ennen määräpäivää.Saneerausvelka, jota velallinen eikä velkoja ole ilmoittanut tai joka ei muuten ole tullut selvittäjän tietoon ennen määräpäivää, pääsääntöisesti lakkaa kun saneerausohjelma vahvistetaan.
 • velkojaSaatavia on enemmän kuin velkoja. Its credit balance exceeds its debts. Lisäksi unionilla on suuria velkoja tällä alalla. Furthermore, the Union has serious debts in this area. On julkisia ja yksityisiä velkoja, jotka meidän on maksettava takaisin. There are public and private debts, which we must repay.
 • velvoiteTämä on Euroopan yhteisön historiallinen velvoite Kyprokselle. This constitutes the European Union's historic debt to Cyprus. Sen vuoksi von Wogaun mietinnössä esitetty velvoite kahdelle EU-valtiolle niiden kokonaisvelan vakiinnuttamisesta sopimuksen mukaisesti on aivan oikea ja tarpeellinen. The requirement in the von Wogau report that two Member States consolidate their total debt in accordance with the Treaty is, therefore, correct and necessary. Velallisen jätettyä suorituksen täyttämättä tai täytettyä sen virheellisti velvoitteen sisällys muuttuu.
 • vieras pääoma

Definition für debt

 • An action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another, adopt toward another, or give to another
 • The state or condition of owing something to another
 • Money that one person or entity owes or is required to pay to another, generally as a result of a loan or other financial transaction
 • An action at law to recover a certain specified sum of money alleged to be due

Anwendungsbeispiele

 • I am in your debt

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc