Englisch-Finnisch Übersetzung für contribution

  • artikkeliSuomen kielessä ei ole kielitieteellisen käsitteen mukaisia artikkeleita.Wikisanakirjassa on artikkeli sanasta poika.
  • avustaminen
  • avustusTämä avustus ei siis ole mitenkään ainutlaatuinen. This contribution is, therefore, far from being exclusive. Japanin avustus on kuitenkin noin 1 000 miljoonaa dollaria. Japan's contribution, however, is approximately one thousand. Tuemme täysin rinnoin tarkistusta, jonka mukaan Irakin jälleenrakentamiselle myönnettäisiin huomattava avustus. We wholeheartedly support the amendment for a substantial contribution to the rebuilding of Iraq.
  • kontribuutio
  • myötävaikutusEuroopan unionin muiden politiikan alojen myötävaikutus on tämän väliraportin heikoin kohta. The contribution of other European Union policies is the weakest element of the current progress report. Lisäksi on olemassa yksi henkilö, jonka rooli on ollut olennainen kaikessa tässä: senaattori George Mitchell, jonka myötävaikutus rauhanprosessiin on mittaamaton. And there is one person who has played an integral part in all this, Senator George Mitchell, whose contribution to the peace process is immeasurable. Arvoisa puhemies, komissiolla on ollut ja on edelleen tärkeä myötävaikutus Euroopan liikenneinfrastruktuurien mukauttamisessa vaadittuihin standardeihin. Mr President, the Commission's contribution towards adapting Europe's infrastructure to meet the requisite standards has been and will continue to be substantial.
  • osuusSen osuus on kaiken kaikkiaan 964 miljoonaa euroa.Its contribution totals EUR 964 million. Yhden vihjelinjan vuosittainen osuus oli keskimäärin 76 500 euroa. The average annual contribution per hotline is EUR 76 500. Tämä on vakaussopimuksen osuus asiassa. That is the contribution of the Stability Pact.
  • tukiNäin ollen komission tähän mennessä myöntämä tuki on hieman yli 100 miljoonaa euroa. This brings the Commission’s contribution so far to just over EUR 100 million. Nämä lausunnot ovat tärkeä tuki ydinsulkusopimuksen kohdan 6 toteuttamiselle. These opinions are important contributions for the realisation of Article 6 of the NPT. Totuus on kuitenkin, että EU:n tuki UNHCR:n talousarvioon on vähentynyt kolmasosalla viime vuosina. The truth, however, is that the EU's contribution to the UNHCR's budget has declined by a third in recent years.

Definition für contribution

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc