Englisch-Finnisch Übersetzung für cattle

  • karjaIsät myyvät edelleen tyttäriään tai vaihtavat heitä karjaan. Fathers still sell their daughters or swap them for cattle. Karja tuottaa metaania, mikä on huono asia maapallon ilmastolle. Cattle produce methane, and that is bad for the global climate. Mopedit, vuohet ja karja nostettiin Rafahiin nostureilla ihmisten hurratessa. Mopeds, goats and cattle were hoisted into Rafah by cranes, to the cheers of the crowd.
  • nautakarjaMuuten tämä nautakarja on täysin tervettä. Otherwise these are perfectly healthy cattle. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, ensin olivat nautakarja ja BSE-tauti, nyt on vuorossa siipikarjaa ja dioksiinia koskeva skandaali. Mr President, Mr Commissioner, ladies and gentlemen, first of all it was cattle and BSE, now the fuss is all about poultry and dioxin.
  • kesynauta
  • lauma
  • nautaSkotlannilla on useita maailman tunnetuimpia nauta- ja lammasrotuja. Scotland has several of the world’s best-known breeds of cattle and sheep. Kuluttajat tarvitsevat tietoa siitä, missä eläin on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu, ja nauta on merkittävä ja rekisteröitävä, jotta jäljitettävyys voitaisiin taata. Consumers require information about where the animal was born, bred and slaughtered, and cattle should be identified and registered so that their traceability can be guaranteed. Leikkeeksi valitsin nautaa.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc