Englisch-Finnisch Übersetzung für bound

 • rajaOlemme myös sitä mieltä, että 15 metrin pituusraja, kuten mikä tahansa muu raja, on väistämättä jokseenkin keinotekoinen ja siksi vaikeasti perusteltavissa. We also believe that the length limit of 15 metres, like any other limit, is bound to be somewhat arbitrary and therefore difficult to justify. Äärimmäisellä rajalla kaikki päättyy.
 • hypähdelläKoira heilutti häntäänsä ja hypähteli hänen ympärillään.
 • hyppiä
 • hyppyehdollinen hyppy
 • lenkkiKetju koostuu toisiinsa yhdistetyistä metallisista lenkeistä.puuttuva lenkkiLähden lenkille.
 • loikka
 • raja-arvoRaja-arvolla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien pitoisuutta, joka on alitettava määräajassa, ja joka ei saa ylittyä sen jälkeen, kun se on alitettu.Erotusosamäärän raja-arvo
 • reunustaaKivin päällystettyä tietä reunustaa kanava.
 • sidonnainen
 • sidottuUseimmissa Euroopan kultaesiintymissä kulta on sidottu muihin metalleihin, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan erottelumenetelmää. In most European deposits, gold is bound with other metals meaning that a separation method is required. Minulla on niin paljon itseluottamusta, etten katso olevani sidottu muiden ehdotuksiin. I am not so lacking in self-confidence that I feel any need to be bound solely by what others are suggesting. Perinteisen sotilaallisen puolueettomuuden politiikan mukaisesti Irlanti ei ole sidottu mihinkään vastavuoroisen puolustuksen velvoitteeseen. In line with our traditional policy of military neutrality, Ireland is not bound by any mutual defence commitment.
 • varmastiVaikeuksia siis varmasti tulee. So difficulties are bound to occur. Tämä johtaa silloin varmasti tuloksiin, joita olemme nähneet. That is bound to lead to the results we have seen. Tupakan tuonti Euroopan unioniin lisääntyy varmasti. Tobacco imports into the European Union are bound to increase.
 • velvollinenSen vuoksi olen velvollinen yhtymään esittelijän näkemykseen. I am therefore bound to agree with the rapporteur. Eurooppa on lisäksi velvollinen näyttämään hyvää esimerkkiä nousevan talouden maiden kukoistaville markkinoille. In addition, Europe is duty-bound to set a good example to the booming emerging markets. Arvoisa komission puheenjohtaja, komissio on velvollinen vahvistamaan tämän politiikan yhteisöulottuvuutta. The Commission is duty bound, Mr President, to reinforce the Community dimension of this policy.

Definition für bound

Anwendungsbeispiele

 • I bound the splint to my leg.
 • I had bound the splint with duct tape.
 • You are not legally bound to reply
 • Which way are you bound?
 • Is that message bound for me?
 • They were bound to come into conflict eventually
 • I reached the northern bound of my property, took a deep breath and walked on.
 • Somewhere within these bounds you may find a buried treasure.
 • France, Portugal, Gibraltar and Andorra bound Spain
 • Kansas is bounded by Nebraska on the north, Missouri on the east, Oklahoma on the south and Colorado on the west
 • The deer crossed the stream in a single bound.
 • the bound of a ball
 • The rabbit bounded down the lane.
 • to bound a horse
 • a rubber ball bounds on the floor
 • to bound a ball on the floor

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc