Englisch-Finnisch Übersetzung für attack

 • hyökätä
  En aio hyökätä tutkijoita vastaan. I do not intend to attack the scientists. En salli milloinkaan komission hyökätä Ranskaa vastaan. I will never allow the Commission to attack France. On hirvittävää tietää, että kimppuuni voidaan hyökätä milloin tahansa. It is terrible to know that you can be attacked at any moment.
 • hyökkäys
  Kyseessä on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan. It is an attack on human rights. Hyökkäys yhtä EU-maata vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan. An attack on one country of the EU is an attack on us all. Terrorismi on hyökkäys arvojamme vastaan. Terrorism is an attack on our values.
 • käydä kimppuun
 • kohtaus
  Pekka sairastaa epilepsiaa ja oli saanut kaupungilla kohtauksen.Hän järjesti asiasta kamalan kohtauksen.Seuraavassa kohtauksessa päähenkilö ja vastustaja kohtaavat.
 • käydä käsiksi
  Etupäässä oli tarkoitus käydä käsiksi raja-alueiden teollisuussuhteita koskevaan asiaan. Primarily it was meant to attack the issue of industrial relations at borders.
 • rynnäkkö
 • aloitus
 • arvostella
  Ja luovan työn tukemiseksi pitäisi puolustaa tekijänoikeuksia eikä arvostella niitä ja hyökätä niitä vastaan. To assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it. Tässä yhteydessä ei pidä arvostella niin kärkevästi Saksan toimia, vaikka niitä on tietenkin tutkittava. Germany's actions should not be attacked so strongly at this point - much as they need to be examined. Arvoisa puhemies, haluan aluksi arvostella esittelijä Lieseä kohtaan suunnattua purevaa hyökkäystä. Mr President, I would like to start by taking a critical view of the bitter attack made upon Mr Liese, the rapporteur.
 • hyökkääjä
  Hyökkääjä tuli ulos BMW: stä ja sieppasi erään ryhmän jäsenen laukun. The attacker came from a BMW and got away with a bag. Viimeisin suuri terroriuhka Euroopassa oli Detroitin tapaus, kun hyökkääjä nousi koneeseen ja halusi lentää Detroitiin. The last major terror threat in Europe was the Detroit case when an attacker boarded a plane and wanted to fly to Detroit. Tämän rajan noin tuhatvuotisen historian aikana sodat ja konfliktit ovat olleet yleisiä ja lähes poikkeuksetta hyökkääjä on tullut idästä. For around one thousand years, wars and conflicts have been common and, almost without exception, the attack has been from the east.
 • hyökkääjätp
  Kukaan ei tiedä varmasti, keitä hyökkääjät olivat. No one is sure who the attackers were. Hyökkääjät tarkastivat matkustajien uskonnollisen identiteetin. The attackers checked the passengers' religious identity. Hyökkääjät usein yksinkertaisesti leikkaavat naisten ja teini-ikäisten kaulat poikki. Attackers frequently just cut the throats of women and teenagers.
 • iskeä
  Tiedämme jo suunnitelmista iskeä Genovaan, Pariisiin ja muualle. We already know of plans to attack Genoa, Paris and elsewhere. Tällä he osoittavat haluavansa iskeä demokratian tärkeimpiin pilareihin. In doing so, they are showing their determination to attack the main pillars of democracy. Sen sijaan ei ole hyväksyttävää käyttää uskontoa tekosyynä hyökätä ihmisten kimppuun ja iskeä kouluihin, moskeijoihin tai kirkkoihin. What is not acceptable is to use religion as an excuse to attack people, schools, mosques or churches.
 • iskulyönti
 • käydä päälle
 • kimpussa
  Kolme yhden kimpussa — epäreilua!Lehdistö oli heti hänen kimpussaan.
 • kritisoida
  Pyydän, ettette ottaisi tätä henkilökohtaisesti, sillä tarkoitus on pikemminkin kritisoida komission toimittaman aineiston sisältöä. Please do not take this as a personal attack, as it is intended rather as an attack on the content of the material submitted by the Commission.
 • päällekarkaus
 • sairaskohtaus

Definition für attack

Anwendungsbeispiele

 • They claimed the censorship of the article was an attack on free speech
 • The army timed their attack to coincide with the local celebrations
 • Having washed the plates from dinner, I made an attack on the laundry.
 • birthday attack; denial-of-service attack
 • Ive had an attack of the flu
 • This species of snake will only attack humans if it feels threatened
 • She published an article attacking the recent pay cuts
 • We’ll have dinner before we attack the biology homework
 • I attacked the meal with a hearty appetite

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc