Englisch-Finnisch Übersetzung für assess

  • arvioidaMiten sellaisia tekijöitä voidaan arvioida? How can all of that be assessed? Me yritämme arvioida tätä ongelmaa. We are trying to assess this problem. Siinä ei arvioida tilannetta tasapuolisesti. It fails to give a balanced assessment.
  • määrittääKokouksen tavoitteena on arvioida tilannetta ja määrittää konkreettisia toimenpiteitä. The aim of this meeting will be to assess the situation and set out concrete measures. Nämä ehkäisevät toimenpiteet perustuvat ennen kaikkea työnantajan velvollisuuteen määrittää ja arvioida erilaiset riskit. These rest primarily on the obligation incumbent on employers to determine and assess risks. Vain arvioimalla nykyisen tilanteen voimme määrittää, tarvitaanko uusia turvallisuusstandardeja. Only by assessing the existing situation can we determine whether we need new security standards.
  • antaaMikäli näin on, millaisen arvion voitte antaa meille niistä? And if so, what is your assessment of them? Neuvosto voi antaa myös poliittisia arvioita. The Council can also make political assessments. Ana Gomes antaa meille arvion Irakin tilanteesta. Mrs Gomes gives us an assessment of the situation in Iraq.
  • arvostellaMyös te voitte vapaasti häntä arvostella, mutta neuvoston puheenjohtajan puheenvuoroja ei voida kuitenkaan missään nimessä rajoittaa tai olla ottamatta niitä huomioon. You are free to make your own assessment of it, but in no case can the speeches of the President-in-Office of the Council be restricted, or what has been said ignored. En esitä huomioita paketin varsinaisesta sisällöstä, koska minulla on paha tapa arvostella, kun tunnen tekstit, syventää niitä sekä arvioida niitä kaikilta osin. I shall not comment on the content of the package itself, since I have the bad habit of judging texts once I am familiar with them and have examined and assessed all their details. Haluan kuitenkin todeta, että jotkut haluavat ehdottomasti puuttua asioihin ja arvostella ja että eri puolilla maailmaa esiintyviä tilanteita arvioidaan usein eri mitoin. I have to say, however, that some people insist on interfering and criticising, and that double standards are often used in assessing similar situations in different parts of the world.
  • jakaaHaluan myös jakaa kanssanne tärkeimmät osatekijät, jotka sisältyvät ajan tasalle saattamaamme arvioon Kiinan pyynnöstä saada markkinatalouden asema. I should also like to share with you key elements of our updated assessment of China's request for market economy status. Haluan korostaa, että Venäjän ihmisoikeusasiamies jakaa yllättäen tämän arvion Venäjän poliisin väkivaltaisuudesta. I would like to point out that, surprisingly, the Russian Human Rights Ombudsman shares this assessment of the brutality of the Russian police. Tässä suhteessa komissio jakaa parlamentin huolen julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä ja painottaa vastaisuudessakin sen arviointia. In this respect the Commission shares Parliament's concerns regarding the long-term sustainability of public finances and continues to put emphasis on its assessment.
  • tarkastaaTarkoituksenani on tarkastaa, todeta ja arvioida, kuinka tulvavahinkojen korjaamiseen tarkoitetut yhteisön varat on käytetty. I will see, observe and assess the way in which European funds intended to remedy the flood damage have been used. Tarkastaa [= käydä läpi] saapunut postiOpettaja tarkasti kokeet.

Definition für assess

Anwendungsbeispiele

  • He assessed the situation.
  • The referee assessed a penalty for delaying the game.
  • A $10.00 late fee will be assessed on all overdue accounts.
  • Once youve submitted a tax return, the Tax Department will assess the amount of tax you still owe.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc