Englisch-Finnisch Übersetzung für array

 • taulukko
 • asetelma
  Franz Kafkan romaaneista tuttu asetelma yksilöstä pyristelemässä byrokratian taakse kätkeytyvän järjestelmän suojamuureilla. (kava.fiKylmän sodan ajalta tuttu asetelma kohdistuu useimmiten valtioihin, joiden koetaan olevan siltoja lännen ja idän välillä. (fiaa.org
 • kokoelma
  Mietinnössä annetaan parlamentille merkittävä kokoelma välineitä tulevaisuutta varten ja siinä ilmaistaan entistä tarkemmin parlamentin oikeudet komissiota valittaessa. The report provides Parliament with an important array of instruments for the future, and spells out in more precise terms what its rights are when it comes to the choice of the Commission. Hänellä on iso kokoelma postimerkkejä.
 • sijoittelu
 • sommitella
 • valikoima
  Euroopan unionilla on laaja valikoima välineitä, joita se voi käyttää toimiessaan näillä aloilla. The European Union has a very broad array of instruments for taking action in these areas. Meillä on käytössämme laaja valikoima siviili- ja sotilasresursseja hätäapu- ja jälleenrakennustarpeisiin vastaamiseksi. We have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs. Tämä valikoima ja sen tulokset ovat tunnettuja: työttömyys, vähäisempi ostokyky ja kasvanut köyhyys, teollisuuden väheneminen, sosiaalinen syrjäytyminen ja niin edelleen. This array is well known and so are its results: unemployment, lower spending power and increased poverty, de-industrialisation, social disintegration, etc.
 • antenniryhmä
 • asu
  Monille puku on asun tärkein osa
 • järjestää
  Järjestin kirjat aakkosjärjestykseen.Ystävällinen virkamies järjesti asian.Järjestin tapaamisen.
 • järjestää taistelujärjestykseen
 • järjestäytyminen
 • järjestetty joukko
 • järjestys
  Atomien järjestystä alkeiskopin hilapisteissä kutsutaan kiteen kannaksi.Miehelle kirjoitettiin sakko järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja hän vietti yönsä poliisin suojissa.Joukon tai alueen järjestys on sitä parempi mitä yksinkertaisemmin sen rakenne on esitettävissä.
 • jono
  Peräkkäin järjestyneet ihmiset muodostavat jonon.Ihmiset odottavat jonossa.somalialaisten perhesidehakemusten jono
 • koota
  Laitteet kootaan vakio-osista.Joukkue kootaan parhaat näytöt antaneista.
 • koota ja järjestää (valamiehistö)
 • koristaa
 • pitkä rivi
 • pukea (hienoksi)
 • puku
  Luonnontieteellisen nimen antoi luonnontutkija David Livisngston, kunnioittaakseen ystäväänsä suurriistanmetsästäjä Frank Vardonia.
 • ryhmä
  Kaikilla G:n alkioilla a ja b, a * b on joukon G alkioOperaattori * on assosiatiivinenJoukko G sisältää neutraalialkion operaattorin * suhteen
 • ryhmittää
 • ryhmittyminen
 • sotavoima
 • suuri (mahtava) joukko
 • taistelujärjestys
 • vaatetus
 • valamiehistö
 • valamiesluettelo
 • varusväki

Definition für array

 • Clothing and ornamentation
 • A collection laid out to be view#Verb|viewed in full
 • An orderly series, arrangement or sequence
 • Order; a regular and imposing arrangement; disposition in regular lines; hence, order of battle
 • A large collection
 • Common name for matrix
 • A ranking or setting forth in order, by the proper officer, of a jury as impanelled in a cause; the panel itself; or the whole body of jurors summoned to attend the court
 • A group of .
 • To clothe and ornament; to adorn or attire
 • To lay out in an orderly arrangement; to deploy or marshal

Anwendungsbeispiele

 • drawn up in battle array
 • We offer a dazzling array of choices.
 • He was arrayed in his finest robes and jewels

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc