Englisch-Finnisch Übersetzung für arrangement

 • järjestelyTämä ei ole teoreettinen järjestely. This is not a theoretical arrangement. Tämä järjestely toimii tehokkaasti ja tyydyttävästi. This arrangement works effectively and satisfactorily. Loppujen lopuksi järjestely oli hyvin kannattava. It was a very profitable arrangement, after all.
 • sovitus
 • asetelmaFranz Kafkan romaaneista tuttu asetelma yksilöstä pyristelemässä byrokratian taakse kätkeytyvän järjestelmän suojamuureilla. (kava.fiKylmän sodan ajalta tuttu asetelma kohdistuu useimmiten valtioihin, joiden koetaan olevan siltoja lännen ja idän välillä. (fiaa.org
 • järjestäminenMuiden pääkaupunkien osalta, joista erityislentojen järjestäminen toimii kunnolla, nykytilanne pidetään luultavasti ennallaan. In other capital cities special flights are functioning effectively and this arrangement will be maintained. Yhteislentojen järjestäminen on tehokasta resurssien käyttöä ja auttaa parantamaan operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. The arrangement of joint flights is an efficient use of resources and helps to improve the operational cooperation between Member States. Luonnoksen ytimenä on sovittelu sekä Israelin ulkoministeri Peresin ja Arafatin ensimmäisen tapaamisen järjestäminen. The essence of the non-paper is the mediation and arrangement of an initial meeting between the Israeli Foreign Minister, Mr Peres, and Mr Arafat.
 • järjestelytTällaiset järjestelyt ovat naurettavia. These are ridiculous arrangements. Tällaiset järjestelyt ovat kestämättömiä. Such arrangements are untenable. Komissiolla on nämä järjestelyt vielä tekemättä. The Commission still has to devise all these arrangements.
 • järjestysAtomien järjestystä alkeiskopin hilapisteissä kutsutaan kiteen kannaksi.Miehelle kirjoitettiin sakko järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja hän vietti yönsä poliisin suojissa.Joukon tai alueen järjestys on sitä parempi mitä yksinkertaisemmin sen rakenne on esitettävissä.
 • käytännön järjestelytOlemme uskoakseni onnistuneet löytämään viisaan ratkaisun myös tähän asiaan jättämällä käytännön järjestelyt jäsenvaltioille. I believe we have managed to find a wise solution here, too, in leaving the arrangements to the Member States. Käytännön järjestelyt eivät olleet tyydyttäviä, mutta nämä kysymykset ratkaistiin hallitustenvälisen konferenssin jälkeen. The practical arrangements were not satisfactory, but work carried out after the Intergovernmental Conference sorted this out. Työryhmän mandaatti, käytännön järjestelyt ja työmetodit sisältyvät neuvoston hyväksymään julkiseen asiakirjaan. The mandate, practical arrangements and the working methods of this new working party are contained in a public document adopted by the Council.
 • käytännönjärjestelyt
 • sommitelmaSommitelman päämääränä on tavallisesti saada aikaa matti tai voittaa materiaalia ja sommitelmiin liittyy usein erilaisia taktisia kuvioita kuten: -haarukoita, -uhrauksia ja -kiinnityksiä.
 • sopimusAihe: Kuulemismenettelyt ja Bernin sopimus Subject: Consultation arrangements and Berne Convention Dohan sopimus ei kuitenkaan sulje pois kahdenvälisiä WTO+-sopimuksia. However, a Doha deal does not preclude bilateral WTO-plus arrangements. Vain tällainen sopimus takaa, että kansalaisemme saavat ansaitsemaansa palvelua. Only such an arrangement will ensure that our citizens get the service that they really deserve.
 • sovintoToivon, että aikojen kuluessa nämä tekijät saadaan poistettua sopimuksesta, kun sovinto muotoutuu, luottamus kasvaa ja todellinen demokraattinen yksimielisyys alkaa kehittyä. I hope that over time these elements can be ironed out of the arrangement as reconciliation builds, trust grows and a true democratic consensus begins to develop.
 • sovittaminen

Definition für arrangement

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc