Englisch-Finnisch Übersetzung für anxiety

  • ahdistusAhdistus on jo lähes kansantauti – jopa yli puolet ahdistushäiriön kriteerit täyttävistä ei hakeudu hoitoon. (is.fi
  • huoliJulkinen huoli ydinturvallisuudesta on luonnollisesti lisääntynyt. There is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue. Tähän oli syynä huoli ja pelko, että suhteiden Venäjään ei pitäisi huonontua. The reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate. Geeniteknologian vaikutus yhteiskuntaan ja huoli yleisestä mielipiteestä valvomattoman kehityksen edessä on kansallisen -, EU: n - ja kansainvälisen tason säädäntötyön perusteena. The social impact of genetics and public anxiety about uncontrolled advances underlie regulatory action at national, European Union and world level.
  • ahdistuneisuusTyöttömyys, ahdistuneisuus, ongelmat seuranaan ja meidän pitää jakaa nämä ongelmat ja antaa niihin ratkaisuja. With unemployment, anxiety, problems, and we must share those problems and try to find solutions. Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisimpiä mielenterveysongelmia Euroopassa. Depression and anxiety disorders are the most common mental health problems experienced in Europe. Itse ilmoitettu työperäinen stressi, masennus tai ahdistuneisuus ovat aiheuttaneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain lähes 13 miljoonaa menetettyä työpäivää yhden vuoden aikana. Self-reported work-related stress, depression or anxiety accounted in the UK recently for nearly 13 million lost working days in one year.
  • ahdistuneisuushäiriö
  • hinku
  • huolestuneisuusEläkekeskustelua leimaa kuitenkin suuri huolestuneisuus. There is still great anxiety about the discussion on pensions. Miksi huolestuneisuus Euroopan muslimien kotouttamisesta lisääntyy? Why is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe? Tillichin mietinnöstä, jota on parannettu tarkistuksin, herää minulle suuri huolestuneisuus, jonka haluaisin jakaa kanssanne näiden muutamien minuuttien aikana. In relation to the Tillich report, improved by the amendments, I have one major anxiety which I want to share with you in my brief speaking time.
  • kiihkeä halu
  • levottomuusMeidän mielestämme kansalaisten levottomuus on ymmärrettävää. We think the anxiety manifested in European public opinion is reasonable. Tällä hetkellä levottomuus on saanut otteen maailmasta, ja keskuudessamme vallitsee voimakas jännittyneisyys hiljattain sattuneiden terrorihyökkäysten takia. Right now, the world is gripped with anxiety, and we are filled with tension over the recent terrorist attack. Vallalla on poliittinen levottomuus, jonka perusteella kaikki valtiot ilmeisesti katsovat voivansa asettaa perustavat oikeusperiaatteet kyseenalaisiksi. There is a political anxiety whereby all the countries apparently feel able to compromise fundamental legal principles.
  • mielipaha

Definition für anxiety

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc