Englisch-Finnisch Übersetzung für adapt

 • mukauttaaNe pitäisi mukauttaa nykytilannetta vastaaviksi. They should be adapted to the current situation. Se ei merkitse sitä, etteikö yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi mukauttaa. That does not mean that the CAP should not be adapted. Sitä ei voitaisi mukauttaa oikea-aikaisesti, ja se olisi epäasianmukainen. It could not be adapted in time and would be inappropriate.
 • sovittaaMeidän tehtävänämme on nyt sovittaa sisäiset sääntömme tähän uuteen todellisuuteen. What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality. Asianmukaisilla kansalaisille suunnatuilla valistustoimilla on tarkoitus sovittaa normit toisiinsa ja yhdenmukaistaa niitä. Through appropriate awareness-raising measures for citizens, the intention is to adapt and harmonise standards. Siksi budjettivaliokunnan tehtäväksi jäi varsin yksinkertainen asia sovittaa talousarvio rahoitusnäkymiin. Thus, the task of the Committee on Budgets was a very simple one: to adapt the budget to the financial perspectives.
 • sopeutuaMeidän on siis yritettävä sopeutua tilanteeseen. Therefore, we must endeavour to adapt. Meidän täytyy sopeutua noihin olosuhteisiin. We must adapt to these circumstances. Turkin ei ole helppo sopeutua nopeasti kaikkiin muutoksiin. It will not be easy for Turkey to adapt to all the changes quickly.
 • mukautuaSe antaa viljelijöille aikaa mukautua. It gives farmers time to adapt. Jäsenvaltioiden on voitava mukautua olosuhteisiin. Member States must be able to adapt to circumstances. Niille voidaan antaa tukea nyt, ja sitten niillä on kuusi kuukautta aikaa mukautua. They can receive aid now, and then they have six months to adapt.
 • sopeuttaaKansalliset lainsäädännöt täytyy sopeuttaa uuteen tilanteeseen. National legislation must be adapted to meet the new situation. Koulutusjärjestelmiämme ei pitäisi sopeuttaa muiden kansojen kulttuureihin. Our education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples. Joidenkin tarkistusten tavoitteena on lisäksi sopeuttaa työjärjestys uusiin sääntöihin ja nykyiseen käytäntöön. In addition, some of them aim to adapt the Rules of Procedure to new rules and to present practice.
 • sopivaPascal on sopiva ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi.Housut olivat juuri sopivat!Nenänkaivuu seurassa ei ole sopivaa käytöstä.
 • soveltaaNäin oikeutta voidaan soveltaa täysipainoisesti digitaaliseen siirtämiseen. The right can be adapted to fully-fledged digital transmissions. Emme saa ajatella, että meidän eurooppalaisia kriteerejämme pitäisi soveltaa Afganistaniin. Let us not think that our European criteria are criteria that should be adapted to Afghanistan. Liikennesäännöt eivät ole keittokirjareseptejä, joita jokainen voi soveltaa oman makunsa mukaan. Traffic regulations are not cookery book recipes that everyone can adapt to their own taste.

Definition für adapt

Anwendungsbeispiele

 • to adapt a story for the stage
 • to adapt an old machine to a new manufacture
 • to bring out a play adapted from the French
 • a word of an adapted form
 • They could not adapt to the new climate and so perished.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc